ترجمه رسمی استشهادیه

ترجمه رسمی استشهادیه, دارالترجمه رسمی شهر, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

دارالترجمه رسمی شهر (شماره 621)

ترجمه رسمی استشهادیه

ترجمه رسمی استشهادیه از فارسی به انگلیسی و ترجمه رسمی استشهادیه از انگلیسی به فارسی را می پذیریم.

ترجمه رسمی استشهادیه برای آنکه ارزش ترجمه و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد، حتماً باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و دارای مهر برجسته دفترخانه باشد. در غیر اینصورت امکان  ترجمه رسمی آن و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه آن خودداری خواهند کرد. استشهاد در موارد زیادی در ایران کاربرد دارد اما تنها استشهاد های تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ارزش ترجمه رسمی و تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند. البته در برخی موارد نیز دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید بعضی استشهادیه ها خودداری می کنند.

ما علاوه بر ترجمه رسمی استشهادیه و سایر مدارک صادره از دفترخانه رسمی، کلیه اسناد و مدارک را از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های زنده می پذیریم. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری بهترین مترجمان قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه از فارسی به تمام زبان های زنده دنیا و عکس ... می باشد.