ترجمه رسمی احکام (حکم) دادگاه

ترجمه رسمی حکم دادگاه و ترجمه رسمی حکم کارگزینی را می پذیریم.

ترجمه رسمی احکام دادگاه و حکم کارگزینی از فارسی به انگلیسی را می پذیریم.

احکام دادگاه و پرونده های قضایی مشروط به مهر بلامانع بودن ترجمه توسط شعبه صادر کننده رای، ارزش ترجمه رسمی به تمامی زبان های زنده را دارند.

ترجمه رسمی احکام (حکم) دادگاه, دارالترجمه رسمی شهر, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

برای ترجمه حکم دادگاه باید حکم دادگاه در صورت مُهر شعبۀ صادر کننده رای جهت ترجمه و تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت خارجه، شعبه صادر کننده رای باید مُهر بلامانع بودن ترجمه را روی برگه حکم بزند. در غیر اینصورت ترجمه رای تخلف بوده و دادگستری و وزارت خارجه از تائید ترجمه رسمی حکم خودداری خواهند کرد. 

ترجمه رسمی احکام و پرونده های قضایی همراه با تائید دادگستری و خارجه را می پذیریم.

بیشترین احکام دادگاه که ترجمه می شوند مربوط به موارد زیر باشد: احکام دادگاه مربوط به سرپرسی بچه ها، احکم دادگاه مربوط به طلاق، احکام دادگاه در زمینه حصر وراثت، احکام دادگاه در زمینه های تجاری و بازرگانی، احکام دادگاه در حوزه خرید و فروش ها و ...

دارالترجمه رسمی شهر،علاوه بر ترجمه رسمی حکم و رای دادگاه، آماده ارائه خدمات ترجمه کلیه مدارک از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های زنده می باشد 

ترجمه رسمی احکام (حکم) دادگاه به انگلیسی

ترجمه احکام (حکم) دادگاه به آلمانی

ترجمه رسمی احکام (حکم) دادگاه به ایتالیایی

ترجمه احکام (حکم) دادگاه به زبان فرانسه

ترجمه رسمی احکام (حکم) دادگاه به زبان اسپانیولی

ترجمه رسمی احکام (حکم) دادگاه به سوئدی

ترجمه رسمی احکام (حکم) دادگاه به کردی

ترجمه رسمی احکام (حکم) دادگاه به استانبولی

ترجمه رسمی احکام (حکم) دادگاه به روسی

ترجمه رسمی احکام (حکم) دادگاه به عربی