ترجمه کارت ملّی

ترجمه رسمی کارت ملی، شناسنامه و پاسپورت به تمامی زبان ها همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه را می پذیریم. دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه کارت ملی از زبان فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه رسمی کارت ملی، شناسنامه، پاسپورت و ... را در اسرع وقت می پذیریم.

کارت ملی بر اساس قوانین ترجمه، بدون هیچ محدودیتی قابل ترجمه و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد. دارالترجمه رسمی شهر ترجمه کارت ملی را به مانند دیگر اسناد و مدارک هویتی به انواع زبان های مختلف ترجمه و امور مربوط به تائید ترجمه رسمی نزد دادگستری، وزارت خارجه و در صورت نیاز شما، به تائید سفارت می رسانیم. 

کارت های ملی ای که تاریخ اعتبار آنها تمام شده، از طرف ثبت احوال معتبر می باشند و ارزش ترجمه رسمی به تمامی زبان ها را دارند و ترجمه آنها در همه کشورها نیز معتبر می باشند.

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی کارت ملی، ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و همچنین ترجمه به دیگر زبان ها را می پذیرد. ترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، گواهی های کار و ترجمه رسمی اسناد و مدارک ملکی را می پذیریم.

علاوه بر ترجمه رسمی کارت ملی، ترجمه رسمی انواع اسناد و مدارک را از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می پذیریم. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری، وزارت خارجه و در صورت نیاز شما تائید سفارتخانه های دایر در تهران را نیز می پذیریم.

ترجمه کارت ملی به انگلیسی

  • ترجمه کارت ملی به آلمانی
  • ترجمه رسمی کارت ملی به فرانسه
  • ترجمه رسمی کارت ملی به اسپانیولی
  • ترجمه کارت ملی به ایتالیایی
  • ترجمه کارت ملی از زبان فارسی به تمامی زبان های زنده همراه با تائید دادگستری، وزارت خارجه و سفارت مربوطه را در اسرع وقت می پذیریم.
  • ترجمه رسمی کارت ملی، ترجمه کارت ملی به انگلیسی، کارت ملی