ترجمه قرارداد ترجمه رسمی فرارداد از فارسی ترجمه رسمی قرارداد به انگلیسی

ترجمه قرارداد

قراردادهای تجاری و بازرگانی معمولا نیاز به ترجمه رسمی دارند. 

ترجمه قرارداد به دو صورت ترجمه رسمی و غیررسمی انجام می شود که ترجمه رسمی آن بسیار معتبرتر می باشد. برای ترجمه رسمی قرارداد نیاز به اصل روزنامه های رسمی شرکت های طرف قرارداد می باشد به علاوه اصل قرارداد. اصل قرارداد بایستی توسط اتاق بازرگانی تائید شده باشد.

ترجمه قراردادهای و تفاهم نامه های تجاری و بازرگانی از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه می پذیریم. جهت بهره مند شدن از امتیازات و سود قراردادهای کاری، قبل از امضاء آنها نیاز به ترجمه ای منصفانه و دقیق از بندهای قراردادها دارید. همکاران ما می تواند بهترین ترجمه و صریح ترین آن را در اختیار شما بگذارند. ترجمه سریع و به صرقه را از ما بخواهید.

تائید ترجمه قرارداد نزد دادگستری و وزارت امور خارجه نیازمند برخی مدارک ضمیمه ای می باشد. قرارداد بین شرکت ها نیازمند روزنامه رسمی دو شرکت می باشد.

ما با همکاری مترجمان خبره و رسمی قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی برای کلیه زبان ها می باشیم.

ترجمه رسمی و غیررسمی قراردادهای تجاری، بازرگانی، کاری و ... را از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه رسمی از انگلیسی به فارسی را می پذیریم.