ترجمه قرادادهای تجاری

ترجمه قرادادهای تجاری و بازرگانی و متون حقوقی را می پذیریم.

ترجمه رسمی قراردادهای تجاری و بازرگانی را از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را همراه با تائیدات دادگستری و خارجه می پذیریم.

ترجمه قراردادهای تجاری از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را می پذیریم. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره قوه قضائیه و مترجمان با سابقه در ترجمه قردادها و توافقات تجاری، آماده ارائه خدمات ترجمه به شما مشتریان گرامی می باشد. ترجمه رسمی و غیررسمی کلیه قراردادها و توافقات تجاری و غیر تجاری را از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می پذیریم. همچنین ترجمه قراردادها را از انگلیسی، فرانسه، آلمانی، چینی و سایر زبان ها به فارسی را می پذیریم.

ترجمه قرادادهای تجاری

ترجمه قراردادهای تجاری از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه قرداد از انگلیسی به فارسی را می پذیریم. علاوه بر ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و عکس آن، ترجمه قرارداد را از زبان فارسی به آلمانی، چینی، فرانسوی و دیگر زبان های زنده نیز می پذیریم. ترجمه رسمی قراردادهای تجاری از زبان فارسی به انگلیسی و ... با تائید دادگستری و وزارت خارجه ایران را می پذیریم.

قراردادهای تجاری، همکاری و ... از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها ارزش ترجمه رسمی را دارند و در صورت موجود بودن اسناد و مدارک تکمیلی فی مابین ارزش تائید نزد دادگستری و وزارت امور خارجه و سفارت ها را خواهند داشت. جهت تائید ترجمه قراردادها، نیاز به روزنامه های رسمی بین شرکت های ذی نفع توافق می باشد.

ترجمه قرادادهای تجاری از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها همراه با تائیدات

ترجمه قرادادهای تجاری

علاوه بر ترجمه قرارداد ها و توافقات تجاری، دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی و غیررسمی کلیه اسناد، مدارک و متون را از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی می پذیرد. علاوه بر این ترجمه رسمی از فارسی به سایر زبان ها را نیز می پذیریم.