ترجمه فارسی به فرانسه، فرانسه به فارسی

ترجمه فارسی به فرانسه، فرانسه به فارسی

ترجمه فارسی به فرانسه، فرانسه به فارسی

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک و متون را از فارسی به فرانسه و ترجمه از فرانسه به فارسی را می پذیریم.

پروانه فعالیت مترجم رسمی دارالترجمه شهر برای زبان فرانسه می باشد. بیشترین حجم کار این دفتر مربوط به زبان انگلیسی و فرانسه می باشد. ما با همکاری مترجمان خبره زبان فرانسه، انگلیسی و سایر زبان های زنده آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی به شما عزیزان م باشیم. ترجمه رسمی کلیه اسناد و متون از فارسی به فرانسه و از فرانسه به فارسی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را پذیرش می گنیم.

افرادی که قصد مسافرت یا مهاجرت به فرانسه یا کبک کانادا را دارند، قبل از اقدام به ترجمه اسناد و مدارک خود با ما تماس گرفته و مشاوره ازم را در مورد چگونگی ترجمه مدارک از ما بگیرند.

- ترجمه رسمی پاسپورت، شناسنامه، کارت ملی و دیگر اسناد و مدارک از فارسی به فرانسه.

- ترجمه رسمی ریزنمرات و گواهی پایان تحصیلی و همچنین گواهی های اشتغال به تحصیل در تمامی مقاطع تحصیلی از زبان فارسی به فرانسه.

- ترجمه رسمی گواهی های اشتغال و سوابق شغلی از زبان فارسی به فرانسه همراه با تائیدات.

ترجمه رسمی اسناد و مدارک تجاری و ملکی از زبان فارسی به فرانسه را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی بهاران افتخار ارائه خدمات نوین ترجمه را از زبان فارسی به فرانسه و فرانسه به فارسی را دارد.

ترجمه فارسی به فرانسه، فرانسه به فارسی

ترجمه فارسی به فرانسه و فرانسه به فارسی شامل ترجمه رسمی و یا غیر رسمی اسناد و متون از زبان فارسی به فرانسه می باشد.

ترجمه متون، مقالات، کاتالوگ، فایل صوتی، ویدئو و ... از زبان فارسی به فرانسه و ترجمه از فرانسه به فارسی. ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به فرانسه، ترجمه رسمی مدارک از فرانسه به فارسی را در اسرع وقت می پذیریم.

  • ترجمه رسمی فارسی به فرانسه شامل ترجمه کلیه اسناد و مدارک (هویتی، تحصیلی، شغلی و ملکی) از زبان فارسی به فرانسه می باشد که در صورت نیاز شما متقاضیان، به تائید دادگستری و وزارت خارجه نیز خواهد رسید. همچنین دارالترجمه شهر آماده انجام امور مربوط به تائید ترجمه اسناد و مدارک نزد سفارت فرانسه در تهران می باشد.
  • ترجمه غیر رسمی فارسی به فرانسه شامل ترجمه غیر رسمی (توسط مترجمان رسمی یا غیر رسمی) کلیه متون بازرگانی، صنعتی، مکاتبات شخصی، مقالات علمی ، قراردادها و .. می باشد که نیاز (و یا ارزش) تائید دادگستری و وزارت خارجه را ندارد.
  • مترجمین رسمی و غیر رسمی دارالترجمه رسمی شهر می توانند شما را در سمینارهای داخلی و یا سفرهای تجاری، توریستی و ... به هر نقطه ای از جهان همراهی کنند.

ترجمه فارسی به فرانسه، فرانسه به فارسی شناسنامه، ترجمه فارسی به فرانسه، فرانسه به فارسی کارت ملی، ترجمه فارسی به فرانسه پاسپورت، ترجمه فارسی به فرانسه ریزنمرات، ترجمه فارسی به فرانسه دانشنامه ها، ترجمه فارسی به فرانسه گواهی نامه های فنی و حرفه ای، ترجمه فارسی به فرانسه گواهی های صادره از دانشگاها و وزارت علوم و یا دانشگاه آزاد، ترجمه فارسی به فرانسه سند ملک، ترجمه فارسی به فرانسه اجاره نامه، ترجمه فارسی به فرانسه پرینت حساب بانکی،  ترجمه فارسی به فرانسه گواهی فوت، ترجمه فارسی به فرانسه حصر وراثت، ترجمه فارسی به فرانسه وکالتنامه، ترجمه فارسی به فرانسه متون مذهبی و ترجمه فارسی به فرانسه هرآنچه به ما بسپارید.