ترجمه فارسی به آذری، آذری به فارسی، ترجمه مقاله به آذری، ترجمه ریزنمرات از آذری

ترجمه فارسی به آذری، آذری به فارسی

دارالترجمه رسمی شهر افتخار ارائه خدمات نوین ترجمه را از زبان فارسی به آذری و آذری به فارسی (بصورت رسمی و غیررسمی) را دارد.

ترجمه فارسی به آذری شامل ترجمه رسمی یا غیر رسمی اسناد و متون از زبان فارسی به آذری و آذری به فارسی می باشد.

ترجمه ریزنمرات و دانشنامه های تحصیلی از فارسی به آذری و همچنین ترجمه رسمی اسناد و مدارک صادر شده از کشور آذربایجان را به فارسی همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه می پذیریم.

جهت ترجمه ریزنمرات و دانشنامه تحصیلی صادر شده در کشور آذربایجان (و دیگر کشورها) این مدارک بایستی به تائید سفارت ایران در آذربایجان و یا کشور مربوطه رسیده باشند تا امکان ترجمه رسمی این مدارک از آذری به فارسی وجود داشته باشد. در غیر اینصورت ترجمه رسمی مدارک غیر قانونی و تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

  • ترجمه رسمی فارسی به آذری شامل ترجمه کلیه اسناد و مدارک (هویتی، تحصیلی، شغلی و ملکی) از زبان فارسی به آذری می باشد که در صورت نیاز شما متقاضیان، به تائید دادگستری و وزارت خارجه نیز خواهد رسید. همچنین دارالترجمه شهر آماده انجام امور مربوط به تائید ترجمه اسناد و مدارک نزد سفارت آذربایجان در تهران می باشد.
  • ترجمه غیر رسمی فارسی به آذری شامل ترجمه غیر رسمی (توسط مترجمان رسمی یا غیر رسمی) کلیه متون بازرگانی، صنعتی، مکاتبات شخصی، مقالات علمی ، قراردادها و .. می باشد که نیاز (و یا ارزش) تائید دادگستری و وزارت خارجه را ندارد.
  • مترجمین رسمی و غیر رسمی دارالترجمه رسمی شهر می توانند شما را در سمینارهای داخلی و یا سفرهای تجاری، توریستی و ... به هر نقطه ای از جهان همراهی کنند.
  • سرغ بهترین مترجمین آذری به فارسی و فارسی به آذری را از ما بگیرید. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمین رسمی قوه قضائیه و همچنین مترجمین با سابقه در حوزه زبان آذری، آماده ارائه خدمت می باشد.

ترجمه فارسی به آذری شناسنامه، ترجمه فارسی به آذری کارت ملی، ترجمه فارسی به آذری پاسپورت، ترجمه فارسی به آذری ریزنمرات، ترجمه فارسی به آذری دانشنامه ها، ترجمه فارسی به آذری گواهی نامه های فنی و حرفه ای، ترجمه فارسی به آذری گواهی های صادره از دانشگاها و وزارت علوم و یا دانشگاه آزاد، ترجمه رسمی فارسی به آذری سند ملک، ترجمه فارسی به آذری اجاره نامه، ترجمه فارسی به آذری پرینت حساب بانکی، ترجمه فارسی به آذری گواهی های مربوط به حساب و موجودی بانکی، ترجمه رسمی فارسی به آذری بنچاق، ترجمه فارسی به آذری روزنامه رسمی، ترجمه فارسی به آذری قراردادهای تجاری، ترجمه فارسی به آذری کارت های بازرگانی و پیله وری، ترجمه فارسی به آذری  رزومه های مربوط به فعالیت های تجاری شرکت ها و اشخاص، ترجمه فارسی به آذری اساسنامه، ترجمه فارسی به آذری ترازنامه های مالی، ترجمه فارسی به آذری برشورهای داروئی و کالاهای صنعتی، ترجمه فارسی به آذری وب سایت،ترجمه فارسی به آذری مکاتبات بازرگانی، ترجمه فارسی به آذری احکام دادگاه، ترجمه فارسی به آذری گواهی فوت، ترجمه فارسی به آذری حصر وراثت، ترجمه فارسی به آذری وکالتنامه، ترجمه فارسی به آذری متون حقوقی، ترجمه فارسی به آذری متون صنعتی، ترجمه فارسی به آذری متون پزشکی، ترجمه فارسی به آذری متون حوزه علوم انسانی، ترجمه فارسی به آذری متون پزشکی، ترجمه فارسی به آذری متون علوم پایه، ترجمه فارسی به آذری متون فقهی، ترجمه فارسی به آذری متون مذهبی و ترجمه فارسی به آذری هرآنچه به ما بسپارید.