ترجمه غیر رسمی

ترجمه غیر رسمی به ترجمه ای گفته می شود که روی سربرگ قوه قضائیه نمی رود و فاقد هر گونه مهر و امضاء مترجم رسمی دادگستری باشد. معمولاً ترجمه غیررسمی برای متون دانشجوئی، مقالات، کاتالوگ و برشور بیشتر مرسوم است. اما می توان ترجمه اسناد و مدارک را نیز به صورت غیررسمی انجام داد. بدین صورت ترجمه توسط مترجم رسمی قوه قضائیه و یا مترجمان غیررسمی انجام می شود و به صورت فایل ورد و یا روی سربرگ دفتر دارالترجمه و با مهر دارالترجمه تحویل مشتری می شود. ترجمه غیررسمی تمامی متون و مقالات دانشگاهی از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی را می پذیریم.

ترجمه غیر رسمی,دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی اسناد و مدارک، خدمات مربوط به ترجمه غیررسمی متون و مقالات، کاتالوگ، برشور، فایل های صوتی و ... را نیز انجام می دهد. ترجمه غیررسمی فارسی به انگلیسی، ترجمه غیررسمی انگلیسی به فارسی، ترجمه غیر رسمی از فارسی به دیگر زبان ها، ترجمه غیررسمی از دیگر زبان ها به فارسی را در اسرع وقت می پذیریم.

ترجمه غیررسمی کاتالوگ، ترجمه غیررسمی برشور، ترجمه غیررسمی مقالات و متون علمی، ترجمه غیررسمی اسناد و مدارک را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره دادگستری و مترجمانی با سابقه آماده ارائه خدمات ترجمه بصورت رسمی و غیررسمی از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده می باشد. ترجمه رسمی اسناد و مدارک همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه در کمترین زمان ممکن. ترجمه غیررسمی کارهای شما، در صورت نیاز توسط مترجمان رسمی قوه قضائیه انجام خواهد شد که شامل ترجمه مقالات و متون علمی، ترجمه غیررسمی کاتالوگ و برشور، ترجمه غیررسمی قراردادها، ترجمه غیررسمی مکاتبات ادادری و شخصی، ترجمه غیررسمی سخنرانی ها و فایل های صوتی، ترجمه غیررسمی فیلم، ترجمه غیررسمی اسناد و مدارک و ... می باشد.

خدمات ترجمه غیر رسمی

ترجمه غیررسمی متون به انگلیسی 

ترجمه غیررسمی شناسنامه به آلمانی

ترجمه غیررسمی سند ملک به فرانسه

ترجمه غیررسمی به زبان آذری 

ترجمه غیررسمی از فارسی به کردی

ترجمه غیررسمی وکالتنامه از فارسی به استامبولی

ترجمه غیررسمی متون دانشجویی به عربی

ترجمه غیررسمی از فارسی به زبان روسی