ترجمه شناسنامه

ترجمه شناسنامه از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را می پذیریم.

ترجمه رسمی شناسنامه و سایر مدارک شخصی و هویتی به انگلسیسی، ایتالیایی، فرانسوی، عربی، ترکی، اسپانیولی و ... همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

جهت ترجمه شناسنامه به صورت رسمی، نیاز به اصل شناسنامه می باشد. اما در صورت خواست شما مبنی بر ترجمه غیر رسمی شناسنامه، کپی شناسنامه یا تصویر (اسکن) آن کافی می باشد. برای ترجمه رسمی شناسنامه افراد 15 سال و بالاتر  اصل شناسنامه باید عکس دار باشد. برای ترجمه شناسنامه افراد متاهل نیز صفحه مشخصات همسر باید ممهور به مهر دفتر ثبت ازدواج بوده و در ستون مربوط به مشخصات فرزند نیز، در صورت داشتن فرزند، باید کنار مشخصات فرزند مهر اداره ثبت احوال درج شده باشد. همچنین در صورت دارا بودن توضیحات شناسنامه، این توضیحات نیز باید ممهور به مهر ثبت احوال باشد.

 ترجمه شناسنامه, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

علاوه بر ترجمه رسمی شناسنامه از فارسی به انگلیسی، دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی کلیه اسناد و مدارک را پذیرش می نماید. با ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها در خمت شما هستیم. دارالترجمه رسمی شهر با کادری مجرب از مترجمان رسمی و خبره قوه قضائیه، آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی به شما عزیزان می باشد.

دفتر ترجمه رسمی شهر آماده رائه خدمات ترجمه رسمی اسنماد و مدارک هویتی از جمله شناسنامه، کارت ملی، پاسپورت و ... می باشد. برای دریافت ترجمه ای سریع و بصرفه با ما تماس بگیرید. مترجم های رسمی ما می توانند ترجمه رسمی اسناد را ظرف مدت تنها 24 ساعت آماده و تحویل دهند. علاوه بر ترجمه مدارک هویتی ترجمه رسمی تمامی اسناد ملکی، شغلی؛ تحصیلی و ... را از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می پذیریم.

 ترجمه شناسنامه

  • ترجمه شناسنامه به صورت رسمی و غیررسمی در اسرع وقت

low rate loans unsecured