ترجمه رسمی گواهی کار از شرکتها ترجمه گواهی کار ترجمه گواهی اشتغال

ترجمه رسمی گواهی کار از شرکتها ترجمه گواهی کار ترجمه گواهی اشتغال

" گواهی های کار "صادر شده از شرکت ها که روی سربرگ شرکت یا موسسه باشد و دارای مُهر شرکت باشند، ارزش ترجمه رسمی به تمام زبان های زنده را دارند. برای تائید ترجمه رسمی این " گواهی های کار " نزد دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به کپی روزنامه رسمی شرکت می باشد که روی آن مُهر شرکت درج شده باشد. همچنین نیاز به دفترچه بیمه فرد و در صورت عنوان سمت شغلی، نیاز به دانشنامه تحصیلی رشته مربوطه و سِمَت فرد نیز می باشد.

شرایط ترجمه رسمی و تائید ترجمه رسمی گواهی های کار نزد دادگستری و وزارت امور خارجه:

  • اصل گواهی کار روی سربرگ شرکت که روی گواهی مُهر شرکت درج شده باشد.
  • کپی روزنامه رسمی شرکت که روی آن مُهر شرکت درج شده باشد.
  • دفترچۀ بیمه فرد متقاضی (که بیانگر این هست فرد به طور واقعی با شرکت مورد نظر همکاری داشته است). یا لیست سابقه بیمه که ممهور به مهر شعبه مربوطه بیمه مورد نظر باشد.
  • در صورت قید شدن سِمَتِ شغلی، نیاز به اصل دانشنامه تحصیلی مرتبط می باشد (دانشنامه سندی بر واقعی بودن میزان تحصیلات و سمت شغلی هست). اصل دانشنامه های وزارت علوم بایستی به تائید اداره امور فارغ التحصیلان وزارت علوم رسیده باشد. برای مدارک دانشگاه آزاد، اصل مدارک این دانشگاه نیز بایستی به تائید سازمان مرکزی دانشگاه رسیده باشد.

مدارک ذکر شده به دلیل جلوگیری از صدور و ترجمۀ گواهی های شغلی جعلی می باشد. در صورتیکه مدارک فوق به طور کامل فراهم نشوند، دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه رسمی گواهی های کار خودداری خواهند کرد.

 

ترجمه رسمی گواهی کار از شرکتها ترجمه گواهی کار ترجمه گواهی اشتغال

گواهی های اشتغال بکار حکم شاغل بودن فرد در آن ضمینه خاص و حکم مهارت فرد را دارد. در صورتیکه فردی جهت اقامت از ایران خارج می شود، بهتر است که ترجمه ای رسمی از اسناد و مدارک و سوابق کاری خود را به همراه داشته باشد تا کمکی باشد برای پیدا کردن شغل در کشور مقصد.

ترجمه رسمی گواهی کار از زبان فارسی به انگلیسی، ترجمه رسمی گواهی کار از زبان فارسی به آلمانی، ترجمه رسمی گواهی کار از شرکت ها به زبان فرانسه، ترجمه رسمی گواهی کار از شرکت ها به زبان آلمانی، ...

ترجمه رسمی گواهی کار از شرکتها ترجمه گواهی کار ترجمه گواهی اشتغال

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی گواهی های شغلی از شرکت ها، ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را نیز از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها پذیرش می کند. ترجمه رسمی همراه با تائیدات لازم از دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.