ترجمه رسمی گواهی بیمه

ترجمه رسمی گواهی بیمه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه

گواهی سابقه بیمه روی سربرگ بیمه مربوطه و با مُهر شعبه صادر کننده ارزش ترجمه و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد. برای بیمه تامین اجتماعی لازم هست که مهر و امضاء شعبه مربوطه روی سوابق خورده باشد. دارالترجمه رسمی شهر باهمکاری مترجمان خبره آماده رائه خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی می باشد. هموطنانی که خارج از تهران زندگی می کنند می توانند اسناد و مدارک خود را به آدرس دارالترجمه رسمی شهر ارسال نمایند تا در اسرع وقت ترجمه ای با کیفیت و بصرفه را به آنها تحویل دهیم. 

گواهی های بیمه بیانگر وضعیت بیمه فرد می باشد. سوابق بیمه در دریافت ویزا از سفارت های کشورهای مختلف بسیار مثبت و موثر می باشد. ترجمه رسمی گواهی بیمه از فارسی به انگلیسی و از زبان انگلیسی به فارسی را در اسرع وقت می پذیریم.

ارائه ترجمه رسمی (همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه) و غیررسمی در اسرع وقت را از دارالترجمه رسمی شهر بخواهید. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری بهترین مترجمین رسمی قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه به شما عزیزان می باشد.

ترجمه رسمی گواهی بیمه به انگلیسی، ترجمه رسمی گواهی بیمه به روسی، ترجمه رسمی گواهی بیمه به آلمانی، ترجمه رسمی گواهی بیمه به فرانسه، ترجمه رسمی گواهی بیمه به اسپانیولی، ترجمه رسمی گواهی بیمه به کردی، ترجمه رسمی گواهی بیمه به سوئدی، ترجمه رسمی گواهی بیمه به استانبولی، ترجمه رسمی گواهی بیمه به اکراینی، ترجمه رسمی گواهی بیمه به سوئدی، ترجمه رسمی گواهی های بیمه به کلیه زبان های زنده را می پذیریم.