ترجمه رسمی گواهی از آژانس هواپیمایی

ترجمه گواهی های کار صادره از آژانس ها

گواهی های صادر شده از آژانس های هواپیمایی ارزش ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند. البته نیاز به اصل دفترچه بیمه متقاضی و همچنین فتوکپی از مجوز فعالیت یا روزنامه رسمی آژانس می باشد که ممهور به مهر دفتر آژانس هواپیمایی باشند. ترجمه کلیه گواهی های صادره از آژانس ها را همراه با تائیدات می پذیریم.دارالترجمه رسمی شهر آماده انجام ترجمه رسمی گواهی از آژانس هواپیمایی، اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی و همچنین ترجمه از زبان انگلیسی و دیگر زبان ها به زبان فارسی می باشد.

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، روسی، عربی و سایر زبان ها می پذیرید. ترجمه رسمی همراه با تائیدات دادگستری و وزرات امور خارجه را می پذیریم.

ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به انگلیسی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به روسی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به عربی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به فرانسوی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به اسپانیولی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به ترکی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به فرانسوی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به ایتالیایی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به سوئدی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به اکراینی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به کردی.