ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

ترجمه رسمی گواهی کار اساتید

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه، آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به تمام زبان ها می باشد. اساتید دانشگاه ها و پرسنل در زمان در خواست ویزا و خروج از کشور نیاز به ترجمه یکسری مدارک دارند که بیانگر تعلقات آنان در ایران است و تضمینی هست برای اینکه این افراد دارای شغل و درآمدی در ایران هستند و با پایان مدت ویزا به ایران باز خواهند گشت. در این میان ترجمه گواهینامه کار اساتید و پرسنل دانشگاه یکی از این مدارک اصلی جهت ترجمه رسمی می باشد.

جهت ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، گواهینامه باید روی سربرگ دانشگاه و با مهر یکی از شعب دانشگاه آزاد تنظیم شده باشد. جهت تائید ترجمه این گواهی ها نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، اصل گواهی ها باید به تائید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (تهران، انتهای اشرفی اصفهانی، سیمون بولیوار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی) برسد. علاوه بر موارد ذکر شده نیاز به حکم کارگزینی اساتید می باشد.

علاوه بر ترجمه گواهی های مبوط، ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها می پذیریم.

  • ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به ترکی استانبولی
  • ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به عربی
  • ترجمه گواهینامه کار اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به کردی
  • ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به ایتالیایی