ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی

ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی

ترجمه گواهی دریانوردی به انگلیسی

گواهینامه های دریانوردی جهت ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه ، نیاز به تائید اصل گواهی نامه ها از طرف سازمان دریانوردی را دارند. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره دادگستری آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی (اسناد) و ترجمه غیررسمی می باشد. شما می تواند گواهی ها، اسناد و مدارک خود را به آدرس دارالترجمه رسمی شهر تحویل دهید و در زمان مورد توافق، ترجمه ای با کیفیت را تحویل بگیرید. گواهینامه های دریانوردی ارزش ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و ... را دارند. در صورت نیاز به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه این گواهی ها، اصل گواهی باید به تائید سازمان های مربوطه و صادرکننده برسد.

علاوه بر ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی، دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از زبان فارسی به زبان انگلیسی و ... می پذیرد. ترجمه رسمی هر ماه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی، ایتالیایی، ترکی، آلمانی، فرانسه، اسپانیولی و ... را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر موارد فوق، ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده را می پذیرد. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را در کوتاه ترین زمان ممکن پذیرش می کنیم.