ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان

ترجمه رسمی گواهینامه آموزش زبان

یکی از مراکز آموزشی که نیاز به گواهینامه دارد، آموزش زبان می باشد. برای ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان می بایست دارالترجمه ای را انتخاب کنید که خدماتی در این زمینه ارائه میدهند.

جهت ترجمه رسمی گواهینامه های مراکز آموزش زبان، نیاز به اصل گواهی ها روی سربرگ این آموشگاه ها به همراه مهر آموزشگاه می باشد. همچنین جهت تائید ترجمه این گواهی ها در دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به کپی روزنامه یا مجوز آموزشگاه می باشد که روی آن مُهر آموزشگاه درج شده باشد. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه این گواهی ها خودداری خواهند کرد.

همراه داشتن ترجمه گواهینامه های آموزش زبان و ... بیانگر طی کردن دوره های آموزشی بوده و در صورت ادامه دادن دوره های آموزشی در خارج از کشور، بسیار مفید خواهند بود.

ما می توانیم با کیفیت ترین ترجمه رسمی را با هزینه ای کمتر به شما تحویل دهیم.

جهت ترجمه رسمی و یا ترجمه غیررسمی گواهینامه های مراکز آموزش و دیگر اسناد و مدارک زبان با ما تماس بگیرید.

دارالترجمه رسمی شهر از دارالترجمه های با سابقه در امر ترجمه می باشد. ترجمه رسمی و غیررسمی از زبان فارسی به انگلیسی، ترجمه رسمی و ترجمه غیر رسمی از انگلیسی به فارسی.