ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی

ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی

دارالترجمه رسمی شهر پیشگام در امر ترجمه رسمی و غیررسمی، ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی، ترجمه رسمی پروانه فعالیت نظام مهندسی می باشد. برای ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی و یا پروانه فعالیت نظام مهندسی از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها نیاز به اصل کارت و یا پروانه فعالیت می باشد. جهت تائید ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی و یا پروانه فعالیت نظام مهندسی نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، نیاز به اصل دانشنامه تحصیلی در رشته مربوطه می باشد. ارائه اصل دانشنامه تحصیلی سندی می باشد جهت صحت کارت نظام مهندس و یا پروانه فعالیت نظام مهندسی. دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی، ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک تحصیلی، شغلی، مدارک هویتی و ترجمه رسمی اسناد و مدارک ملکی را می پذیرد.

ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی را به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها می پذیریم.

دارالترجمه رسمی در کنار ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی، ترجمه پروانه نظام مهندسی، ترجمه دانشنامه و ریزنمرات مهندسی و دیگر مدارک را نیز می پذیریم. ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک جهت ترجمه رسمی به انگلیسی، فرانسه، آلمانی و سایر زبان ها را می پذیریم.

  • ترجمه ریزنمرات و دانشنامه تخصیلی رشته های مهندسی را می پذیریم.
  • ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی به انگلیسی
  • ترجمه کارت نظام مهندسی به روسی
  • ترجمه کارت نظام مهندسی از زبان فارسی به زبان فرانسه
  • ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی به زبان ایتالیایی
  • ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی فارسی به اسپانیولی