ترجمه رسمی مکاتبات بین سازمانی

مکاتبات بین سازمان بصورت رسمی و غیررسمی می باشد و ترجمه این مکاتبات نیز بصورت رسمی یا غیررسمی صورت می گیرد. مکاتبات سازمانی شامل نامه نگاری ها، ایمیل ها و ... می باشد که بدون محدودیت ارزش ترجمه را دارند. دارالترجمه رسمی در تهران، ترجمه رسمی مکاتبات بین سازمانی با کیفیت و دقت مناسب انجام میدهد.

 شرکت های و سازمان های دایر در ایران جهت همکاری های تجاری، بازرگانی و اداری با شرکای تجاری خود در خارج از کشور نیاز به ترجمه رسمی اسناد و مدارک خود دارند که باید این ترجمه ها به تائید دادگستری و وزارت خارجه ایران رسیده باشد و در بعضی موارد نیاز به تائید سفارت کشور مربوطه در ایران نیز می باشد. ما علاوه بر ترجمه مورد تائید دادگستری و وزارت امور خارجه، در صورت نیاز شما امور مربوط به تائید ترجمه نزد تمامی سفارت های دایر در تهران را نیز می پذیرید.

مکاتبات اداری شرکت ها و ادارات بدون محدودیت ارزش ترجمه رسمی یا غیررسمی را دارند. همچنین دارالترجمه شهر می تواند ترجمه ای مطمئن از مکاتبات اداری و بازرگانی، کاتالوگ ها، برشور محصولات مورد داد و ستد و ... را با بهترین کیفیت تحویل شما عزیزان دهد. علاوه بر ترجمه مکاتبات، دارالترجمه رسمی شهر می توانند کلیه اسناد و مدارک شما را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده ترجمه نماید.

دارالترجمه شهر می تواند جهت ترجمه های حضوری و زنده برای همه زبان ها مترجم اعزام کند.