ترجمه رسمی مدرک پیش دانشگاهی و ریزنمرات

ترجمه رسمی مدرک پیش دانشگاهی و ریزنمرات بصورت فوری می پذیریم.

برای ترجمه رسمی مدارک پیش دانشگاهی و تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت خارجه نیاز به اصل گواهی مَمهور به سه مُهر معرفی شده در پایین گواهی (امتحانات، آموزشگاه و آموزش و پرورش منطقه) می باشد. همچنین از ابتدای اسفند 1391 نیاز به تائید اداره کّل آموزش و پرورش استان در پشت گواهی مربوط به پایان تحصیلات می باشد. ریز نمرات پیش دانشگاهی نیز باید دارای شرایط درج شده باشد. سپس با مراجعه به دفتر پیشخوان دولت، بایستی اقدام به تهیه گواهی تحصیلی نمائید.

ترجمه رسمی مدرک پیش دانشگاهی و ریزنمرات

شرایط لازم جهت ترجمه و تائید دادگستری و وزارت خارجه مدارک دوره پیش دانشگاهی:

  • اصل پایان تحصیلات با چهار مُهر ذکر شده در بالا.
  • اصل ریز نمرات ممهور به چهار مُهر ذکر شده در بالا به همراه اصل تائیدیه تحصیلی صادر شده از دفتر پیشخوان دولت.
  • جهت ترجمه رسمی و تائید دادگستری و خارجه 3 روز کاری زمان نیاز هست.

افرادی که قصد ادامه تحصیل در خارج از ایران را دارند، باید حداقل یک نسخه ترجمه رسمی از آخرین مدارک تحصیلی در ایران را به همراه داشته باشند. ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه باید به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه رسیده باشد.

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه گواهی و ریزنمرات پیش دانشگاهی، آماده ارائه ترجمه کلیه اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه به دیگر زبان ها می باشد.

ترجمه رسمی مدرک پیش دانشگاهی و ریزنمرات

ترجمه رسمی گواهی پیش دانشگاهی و ریزنمرات از زبان فارسی به زبان انگلیسی

ترجمه رسمی مدرک پیش دانشگاهی و ریزنمرات از فارسی به فرانسه

ترجمه رسمی گواهی پیش دانشگاهی و ریزنمرات به زبان آلمانی

ترجمه رسمی گواهی پیش دانشگاهی و ریزنمرات لیسانس و فوق لیسانس از زبان فارسی به ایتالیایی

ترجمه رسمی گواهی پیش دانشگاهی و ریزنمرات دبستان از فارسی به اسپانیایی

ترجمه رسمی مدرک پیش دانشگاهی و ریزنمرات از فارسی به زبان سوئدی

ترجمه رسمی گواهی پیش دانشگاهی و ریزنمرات به تمامی زبان های زنده