ترجمه رسمی مدارک و گواهی از حوزه های علمیه

دارالترجمه رسمی شهر

ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک صادره از حوزه های علمیه ارزش ترجمه رسمی را دارند. گواهی های صادره از حوزه های علمیه بدون محودیت ارزش ترجمه و تائید ترجمه رسمی نزد دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند. گواهی ها و مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان حوزه به شرط دارا بودن مهر و امضاء های مربوطه روی اسناد ارزش ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را دارند. همچنین این ترجمه ها نزد دادگستری و وزارت امور خارجه تائید خواهند شد.

دارالترجمه شهر کلیه اسناد، مدارک و گواهی های صادر شده از حوزه های علمیه را بصورت رسمی ترجمه می نماید. علاوه بر این امور مربوط به تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

در صورت نیاز شما می توانیم تائیدات ترجمه نزد برخی از سفارت های دایر در تهران را نیز انجام دهیم. ترجمه رسمی گواهی های صادره از حوزه، ترجمه رسمی لیست و سرفصل دروس گذرانده شده، ترجمه رسمی گواهی های و پایان دوره های حوزه وی و ... را می پذیریم.

برای ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی به شما عزیزان آماده ایم. با با همکاری مترجمان رسمی و خبره قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی به شما عزیزان هستیم. ترجمه رسمی اسناد همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را در کوتاه ترین زمان  ممکن می پذیریم.