ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی همراه با تائید دادگستری

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی از موارد مهم در زمان مهاجرت به دیگر کشورها برای ادامه زندگی، کار، ادامه تحصیل و .. می باشد. ترجمه كليه مدارك مقطع ابتدايي با مهر و امضا مدير آموزشگاه و منطقه آموزش و پرورش مربوطه قابل تاييد است. دارالترجمه شهر ترجمه رسمی مدارک (همراه با تائیدات) و ترجمه غیررسمی متون و مقالات را بر عهده دارد. 

  • ترجمه گواهي پايان مقطع تحصيلات ابتدايي (پنجم ابتدايي) علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و پرورش منطقه مربوطه برسد. از ابتدای سال 1392 نیاز به تائید اداره کل آموزش و پرورش استان محل تحصیل نیز می باشد.
  • كليه گواهي ها و ريز نمرات مقطع پيش دانشگاهي بايد به تاييد آموزشگاه و آموزش و پرورش منطقه و اداره کل آموزش و پرورش استان محل تحصیل برسد.
  • كليه مدارك آموزشي در مقطع كارداني با تاييدامور فارغ التحصیلان وزارت علوم (برای دانشگاه های دولتی) و یا تائید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد (برای فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد) برسند.

ترجمه رسمی, ترجمه رسمی مدارک تحصیلی, ترجمه مدارک مقطع ابتدایی, دارلترجمه, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه مدارک تحصیلی

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

 ترجمه مدارك و ريز نمرات و دانشنامه های  دانشگاه آزاد: ترجمه دانشنامه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ريز نمرات فارغ‌التحصيلان صادره از دانشگاه آزاد در سراسر ايران بايد به تاييد سازمان مركزي (واقع در خيابان پاسداران، گلستان هشتم، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، اداره فارغ التحصيلي) با مهر و امضاهاي معرفي شده آن سازمان قابل تاييد است

ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهی های صادره از  دانشگاه پيام نور:ترجمه دانشنامه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ريز نمرات فارغ‌التحصيلان دانشگاه پيام نور مَمهور به مهر معرفي شده وزارت علوم و تحقيقات و فناوري با امضاهاي معرفي شده و مهر قابل قبول آن سازمان (واقع در ابتداي جاده لشكرگ، روبروي جاده اوزگل، خيابان نخل، ساختمان داشگاه پيام نور، اداره خدمات آموزشي)  قابل تاييد است

 ترجمه مدارك و ريز نمرات  وزارت علوم: ترجمه دانشنامه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ريز نمرات فارغ‌التحصيلان ممهور به مهر معرفي شده وزارت علوم و تحقيقات و فناوري با امضاهاي معرفي شده و مهر قابل قبول آن سازمان (واقع در میدان فردوسی، خ. فرصت، امور فارغ التحصیلان وزارت علوم، بخش تائید اسناد و مدارک تحصیلی)  قابل تاييد می باشد. 

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه ریزنمرات، ترجمه پایان تحصیلات و دانشنامه های فارغ التحصیلی را می پذیرد. ترجمه رسمی مدارک تحصیلی از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی را می پذیریم.


ترجمه رسمی مدارک تحصیلی از زبان فارسی به انگلیسی

ترجمه مدارک تحصیلی از زبان فارسی به زبان فرانسه

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی دانشگاهی از زبان فارسی به زبان آلمانی