ترجمه رسمی مدارک آموزشی دوره کاردانی

ترجمه رسمی مدارک آموزشی دوره کاردانی با تائید سفارت ها

برای ذریافت ترجمه رسمی و غیررسمی اسناد و متون با ما تماس بگیرید.

ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه کاردانی از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه می پذیریم. جهت ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه مقطع کاردانی، کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، نیاز به اصل این اسناد می باشد و باید از طرف دانشگاه صادرکننده مدارک تائید شده باشند. جهت تائید ترجمه این اسناد و مدارک نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، اصل این اسناد باید به تائید وزارت علوم( برای فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی) و یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد - مهر و امضاء دکتر علیرضا صامت - (برای فارغ التحصیلان تمامی واحدهای دانشگاه آزاد) برسند. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه این اسناد خودداری خواهند کرد.

ترجمه رسمی مدارک آموزشی دوره کاردانی

دارالترجمه رسمی شهر (شماره 621) ترجمه رسمی مدارک آموزشی دوره کاردانی برای دانشگاهای علوم پزشکی، آزاد، دانشگاهای دولتی، غیر انتفاعی و ... در اسرع وقت و با هزینه ای به صرفه را می پذیرد.

افرادی که قصد مهاجرت و یا ادامه تحصیل در خارج از ایران را دارند، باید ترجمه ای رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه از ریزنمرات و دانشنامه تحصیلی خود را به همراه داشته باشند. شما می توانید اسناد و مدارک خود را به ما تحویل دهید تا در زمانی کوتاه و با هزینه ای بصرفه ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه را آماده کنیم.

ترجمه رسمی ریزنمرات کاردانی، کارشناسی و تحصیلات تکمیلی از زبان فارسی به دیگر زبان های زنده دنیا به همراه تائید دادگستری و وزارت امور خارجه در زمان مورد درخواست شما را می پذیریم.

ترجمه رسمی مدارک آموزشی دوره کاردانی

دارالترجمه شهر علاوه بر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک تحصیلی، ترجمه رسمی دیگر مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و ... می پذیرد.