ترجمه رسمی مدارک آموزشی دوره کاردانی

ترجمه رسمی دانشنامه و ریزنمرات دوره کاردانی

ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه کاردانی از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه می پذیریم. جهت ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه مقطع کاردانی، کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، نیاز به اصل این اسناد می باشد و باید از طرف دانشگاه صادرکننده مدارک تائید شده باشند. جهت تائید ترجمه این اسناد و مدارک نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، اصل این اسناد باید به تائید وزارت علوم( برای فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی) و یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد - مهر و امضاء دکتر علیرضا صامت - (برای فارغ التحصیلان تمامی واحدهای دانشگاه آزاد) برسند. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه این اسناد خودداری خواهند کرد.

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی مدارک آموزشی دوره کاردانی برای دانشگاهای علوم پزشکی، آزاد، دانشگاهای دولتی، غیر انتفاعی و ... در اسرع وقت و با هزینه ای به صرفه را می پذیرد.

افرادی که قصد مهاجرت و یا ادامه تحصیل در خارج از ایران را دارند، باید ترجمه ای رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه از ریزنمرات و دانشنامه تحصیلی خود را به همراه داشته باشند. شما می توانید اسناد و مدارک خود را به ما تحویل دهید تا در زمانی کوتاه و با هزینه ای بصرفه ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه را آماده کنیم.

ترجمه رسمی ریزنمرات کاردانی، کارشناسی و تحصیلات تکمیلی از زبان فارسی به دیگر زبان های زنده دنیا به همراه تائید دادگستری و وزارت امور خارجه در زمان مورد درخواست شما را می پذیریم.

دارالترجمه شهر علاوه بر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک تحصیلی، ترجمه رسمی دیگر مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و ... می پذیرد.