ترجمه رسمی قبوض

ترجمه رسمی قبوض (آب، برق، تلفن)

ترجمه رسمی قبوض مربوط به آب، برق، گاز و تلفن ارزش ترجمه و تائید نزد دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند. قبوض آب، برق و گاز تا حد زیادی حکم گواهی محل سکونت فرد در شهر و منطقه ای خاص هستند. شرکت هایی که قصد ثبت نمایندگی در خارج از ایران را دارند، در کنار اساسنامه، روزنامه تاسیس و دیگر مدارک باید یکی از قبوض آب برق و یا گاز خود را ترجمه کنند.

ترجمه رسمی قبوض, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

ترجمه رسمی تمامی قبض های آب، برق، گاز و تلفن از زبان فارسی به تمام زبان های زنده همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم. دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی و تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، امور مربوط به تائید ترجمه نزد برخی سفارتها را نیز می پذیرد. همچنین این دارالترجمه، ترجمه رسمی تمامی مدارک و سند ها را از زبان فارسی به انگلیسی و ... پذیرش می کند.

ترجمه رسمی قبض آب، برق، گاز و تلفن از زبان فارسی به انگلیسی

ترجمه رسمی قبض آب، برق، گاز و تلفن به فرانسه

ترجمه قبض برق، آب،گاز و تلفن به آلمانی

ترجمه رسمی قبض آب، برق، گاز و تلفن به زبان ایتالیایی

ترجمه رسمی قبض گاز، برق، آب و تلفن به اسپانیایی

ترجمه رسمی کلیه قبوض از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه می پذیریم.