ترجمه رسمی فیش حقوقی

ترجمه رسمی فیش حقوقی

برای اثبات شغل و درآمد ماهیانه لازم است که فیش حقوقی ترجمه شود چرا که بیانگر میزان دریافتی شخص هست. ترجمه رسمی فیش حقوقی به انگلیسی و دیگر زبان ها همراه با تائیدات توسط دارالترجمه رسمی در تهران صورت میگیرد.

جهت ترجمه فیش حقوقی از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان، صرفاً نیاز به اصل فیش حقوقی می باشد. ترجمه رسمی فیش حقوقی، جهت تائید نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، نیاز به گواهی سابقه بیمه یا دفترچه بیمه شخص را دارد. فیش حقوقی بیانگر وضعیت درآمد شما می باشد و در موضوع مربوط به درخواست ویزا از سفارت ها موثر می باشد.

ترجمه رسمی فیش حقوقی, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

در کنار ترجمه کلیه اسناد و مدارک بصورت رسمی، ترجمه غیررسمی مقالات، برشور ، رزومه و ... را می پذیریم. ترجمه غیررسمی از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها آمادگی خود را اعلام می دارد. ترجمه رسمی ریزنمرات، دانشنامه، ترجمه رسمی شناسنامه، ترجمه کارت ملی، ترجمه رسمی سند ملک و ... را می پذیریم.

دیگر خدمات ترجمه رسمی فیش حقوقی

ترجمه رسمی فیش حقوقی به انگلیسی

ترجمه فیش حقوقی به زبان فرانسوی

ترجمه فیش حقوقی به زبان اسپانیولی

ترجمه رسمی فیش حقوقی به استانبولی