ترجمه رسمی شناسنامه رونوشت وفات

ترجمه رسمی شناسنامه رونوشت وفات با تائیدات

شناسنامه اصلی ترین سند هویتی فرد می باشد و ترجمه آن همواره مورد نیاز است. ترجمه رسمی شناسنامه رونوشت وفات در دارالترجمه برای تمامی زبان ها نیاز به موارد ذیل دارد:

  • اصل شناسنامه
  • خوانا بودن و بدون خط خوردگی بودن محتوای شناسنامه
  • در صورت متاهل بودن، بایدمشخصات همسر در صفحه مربوطه به طور کاملا و واضح قید شده و دارای مهر برجسته مربوط به دفتر رسمی ازدواج باشد (در صورت طلاق نیز باید مشخصات درج و مهر دفتر طلاق خورده باشد).
  • در صورت دارا بودن فرزند، مشخصات هر فرزند باید درج و جلوی آن مُهر مربوط به اداره ثبت احوال درج شده باشد.
  • نیاز به اِسپل انگلیسی تمامی اسامی خاص در شناسنامه می باشد.

برای ترجمه رسمی رونوشت وفات (گواهی فوت) نیاز به اصل گواهی با مُهر مربوطه می باشد. همچنین برای تائید ترجمه مربوطه نزد دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به اصل شناسنامه باطل شده متوفی می باشد.

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی شناسنامه، رونوشت وفات (گواهی فوت) و دیگر اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می پذیرد.

علاوه بر ترجمه شناسنامه و رونوشت وفات، ترجمه رسمی دیگر اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها نیز می پذیریم. جهت دریافت ترجمه ای رسمی و با کیفیت از اسناد و مدارک با ما تماس بگیرید. ما ترجمه رسمی به انگلیسی با تائیدات دادگستری و خارجه را ظرف 2 روز کاری آماده میکنیم. دارالترجمه رسمی شهر از دارالترجمه های با سابقه در امر ترجمه رسمی و غیررسمی اسناد و متون در ایران می باشد.

ترجمه رسمی شناسنامه رونوشت وفات

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها پذیرش می کند.

ترجمه رسمی شناسنامه رونوشت وفات از فارسی به انگلیسی

ترجمه رسمی شناسنامه رونوشت وفات ازفارسی به زبان آلمانی

ترجمه رسمی شناسنامه رونوشت وفات