ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق

ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق

برای ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق، اصل سند لازم هست به همراه شناسنامه یکی از طرفین طلاق لازم هست.

افرادی که قصد ازدواج در خارج ایران را دارند، نیاز به ترجمه گواهی تجرد یا ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق (ترجمه سند طلاق) خود را دارند. جهت ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق، نیاز به اصل رونوشت یا حکم طلاق می باشد که البته باید دارای مُهر برجسته دفتر رسمی ازدواج و طلاق باشد. جهت تائید ترجمه رسمی حکم یا رونوشت طلاق نزد دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به اصل شناسنامه یکی از طرفین طلاق می باشد که باید در شناسنامه مورد نظر اطلاعات مربوط به طلاق صورت گرفته، درج شده باشد.

ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق

ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق در اصل حکم مجد بودن شما را دارد و معادل گواهی تجرد از سازمان ثبت احوال می باشد. البته افراد ازدواج نکرده برای اثبات تجرد خود، باید با مراجعه به ثبت احوال، اقدام به دریافت گواهی تجرد نمایند. گواهی تجرد تنها از طرف ثبت اوال صادر می شود و باید دارای مهر اداره ثبت احوال باشد تا ارزش ترجمه رسمی را داشته باشد.

زمان معمول انجام ترجمه رسمی به همراه تائید دادگستری و وزارت امور خارجه 3 روز کاری می باشد و در صورت نیاز شما، دارالترجمه شهر می تواند در زمان کمتری ارائه خدمت کند. ما ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های زنده دنیا و از انگلیسی و دیگر زبان ها به زبان فارسی را در اسرع وقت می پذیریم. دارالترجمه رسمی شهر از دفاتر با سابقه درخشان در امر ترجمه در کشور می باشد.

ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق به روسی

ترجمه حکم و رونوشت طلاق از فارسی به زبان آلمانی

ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق از فارسی به زبان فرانسه

ترجمه حکم و رونوشت طلاق فارسی به انگلیسی