ترجمه رسمی اقرارنامه

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه، آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی اقرارنامه بصورت رسمی و غیررسمی از فارسی به انگلیسی و ... می باشد. تائید ترجمه اقرارنامه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه با محدودیت هایی روبروست. به دلیل اینکه اقرارنامه، صرفاً بیان و اقرار از طرف شخص می باشد و ممکن است مستندات قانونی برای اثبات اقرار مورد نظر نباشد، در برخی موارد دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه اقرارنامه خودداری می کنند.

دادگستری و خارجه جهت تائید ترجمه اقرارنامه بسیار سختگیر اند. بنابراین قبل از تنظیم اقرارنامه، حتماً با ما تماس بگیرید و نحوه تنظیم متن را از ما بخواهید. اقرارنامه ای که ارزش ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد باید دارای شرایطی باشد، از جمله: تنظیم در دفتر خانه های اسناد رسمی و روی سربرگ دفتر خانه و همچنین ممهور به مُهر برجسته دفترخانه باشد. در متن تنظیم شده صرفاً باید مشخصات فردی شخص آورده شوند و در صورتی که نیاز به آوردن آدرس محل سکونت باشد، نیاز با استشهاد از کلانتری محل می باشد (که البته به ندرت همکاری می شود) و در غیر اینصورت به جای آوردن آدرس در متن، بهتر آن است که قبض مربوط به آب، تلفن و یا گاز، در صورتی که به نام شما باشند ترجمه شوند و این بهترین راهکار است.

قبوض آب، برق و گاز بهترین سند برای اثبات ساکن بودن شما در شهر یا محله ای خاص می باشد.

شرایط لازم جهت ترجمه و تائید دادگستری و وزارت خارجه:

اصل اقرارنامه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی و ممهور به مُهر برجسته دفترخانه.

نیاز به اصل شناسنامه فرد یا افراد اقرارکننده

ترجمه رسمی اقرارنامه از زبان فارسی به انگلیسی

ترجمه رسمی اقرارنامه از فارسی به زبان آلمانی

ترجمه رسمی اقرارنامه از زبان فارسی به زبان ایتالیایی

ترجمه اقرارنامه از فارسی به ترکی استانبولی

ترجمه اقرارنامه زبان فارسی به عربی

ترجمه اقرارنامه از زبان فارسی به زبان روسی

ترجمه رسمی اقرارنامه از فارسی به زبان کردی

ترجمه رسمی اقرارنامه از فارسی به زبان فرانسه

ترجمه رسمی اقرارنامه فارسی به اسپانیولی

ترجمه رسمی اقرارنامه از زبان فارسی به زبان سوئدی

ترجمه  اقرارنامه از فارسی به چینی