ترجمه رسمی استعلام ثبت اسناد

ترجمه رسمی اسناد و مدارک رسمی

ترجمه رسمی استعلام ثبت اسناد همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم. استعلام ثبت اسناد بدون محدودیت ارزش ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره دادگستری آماده ارائه خدمات ترجمه بصورت رسمی و غیررسمی برای زبان انگلیسی و دیگر زبان های زنده می باشد.

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک تنظیم و صادر شده در دفاتر اسناد رسمی ارزش ترجمه رسمی به همه زبان ها را دارند. جهت ترجمه اسناد و مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه تائید خواهند شد و البته برای تائید، نیاز به برخی اسناد  و مدارک ضمیمه شده دارند که به تفکیک هر سند، مدارک خواصی می خواهد.

دارالترجمه رسمی شهر جهت ترجمه رسمی اسناد از فارسی به انگلیسی، فرانسه، روسی، آلمانی، عربی، ترکی و ... و همچنین ترجمه رسمی از انگلیسی و دیگر زبان ها به فارسی، آماده ارائه خدمات می باشد.

ترجمه استعلام ثبت اسناد از فارسی به عربی

ترجمه رسمی استعلام ثبت اسناد به انگلیسی

ترجمه  استعلام ثبت اسناد از فارسی به آلمانی

ترجمه رسمی استعلام ثبت اسناد فارسی به زبان فرانسه همراه با تائیدات دادگستری و وزارت خارجه.