ترجمه انگلیسی

ترجمه انگلیسی, دارالترجمه رسمی در تهران, دارالترجمه, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمیترجمه انگلیسی بصورت فوری

ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی را می پذیریم. ترجمه انگلیسی بصورت رسمی و غیررسمی 

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه آنلاین متون و مقالات را از زبان فارسی به انگلیس یو سایرزبان ها می پذیرد. همچنین ترجمه آنلاین متون پزشکی و دارویی بخش مهمی از کار ترجمه ما می باشد.

ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم. بیشترین حجم ترجمه در ایران مربوط به ترجمه زبان انگلیسی یعنی از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه از انگلیسی به فارسی می باشد. ما با همکاری بهترین مترجمان رسمی و غیررسمی آماده ارائه خدمت در امر ترجمه به شما عزیزان هستیم.

دارالترجمه رسمی شهر ارائه دهنده خدمات ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه از انگلیسی به فارسی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد. در کنار ترجمه رسمی اسناد و مدارک (شخصی، تحصیلی، شغلی و ملکی) ترجمه غیر رسمی انواع متون، کتاب، کاتالوگ، برشور و ... را نیز از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی می پذیریم.

ترجمه انگلیسی به صورت رسمی و یا غیر رسمی در کوتاه ترین زمان ممکن همراه با تائید دادگستری و خارجه را می پذیریم. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره دادگستری آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی برای همه زبان ها (از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها و ترجمه از انگلیسی و ... به فارسی) می باشد.

دارالترجمه انگلیسی (ترجمه انگلیسی)

ترجمه رسمی شامل ترجمه اسناد و مدارک رسمی و قانونی از جمله مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، ملکی و ... می باشد. در این ترجمه ها، مترجمان رسمی اسناد و مدارک را از زبان فارسی به زبان انگلیسی و یا از زبان انگلیسی و یا دیگر زبان ها به زبان فارسی ترجمه خواهند کرد. جهت تائید ترجمه رسمی اسناد و مدارک صادر شده در ایران (اسناد فارسی) یکسری شرایط لازم هست که به تفکیک در صفحات مربوط به هر سند در وب سایت دارالترجمه رسمی شهر توضیح داده شده است. اما جهت ترجمه از زبان انگلیسی یا دیگر زبان ها به زبان فارسی نیاز به تائید اصل اسناد در کشور مبداء (صادر کننده اسناد) نزد سفارت یا کنسولیگری ایران می باشد. در شرایطی که مهر سفارت ایران روی اسناد نباشد، این اسناد باید به تائید سفارت آن کشور در تهران برسند و سپس به تائید وزارت امور خارجه ایران برسند تا ارزش ترجمه رسمی به زبان فارسی را داشته باشند. بعد از این مرحله هست که مترجمان رسمی دادگستری اجازه ترجمه رسمی سند و پرینت روی سربرگ قوه قضائیه را دارند.

در زمینه ترجمه رسمی اسناد و مدارک، خدمات دارالترجمه شهر شامل موارد زیر می باشد:

- ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه رسمی از انگلیسی به فارسی ظرف مدت 24 ساعت بصورت مهر مترجم.

- تائید ترجمه رسمی انگلیسی اسناد و مدارک نزد دادگستری و وزارت امور خارجه ایران ظرف مدت 2 تا 3 روز کاری

- تائید ترجمه رسمی انگلیسی نزد تمامی سفارت خانه ها در تهران در صورت عدم ممانعت سفارت خانه ها در تهران

- دارالترجمه رسمی شهر (شماره 621) علاوه بر ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه رسمی از انگلیسی به فارسی، ترجمه رسمی از زبان فارسی به دیگر زبان ها و از زبان های مختلف به فارسی را می پذیرد.

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی، ترجمه غیررسمی متون، مقالات، کاتالوگ و ... را از زبان فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی می پذیرد.

ترجمه فارسی به انگلیسی اسناد ملکی، ترجمه رسمی انگلیسی سوابق تحصیلی، ترجمه انگلیسی مدارک هویتی، ترجمه به انگلیسی اسناد و مدارک شغلی،  ترجمه انگلیسی اساسنامه شرکت، ترجمه انگلیسی روزنامه رسمی و شرکتنامه، ترجمه رسمی انگلیسی قراردادها و توافقات در زمینه های تجاری و سیاسی و دیگر زمینه ها، ترجمه فارسی به انگلیسی گواهی ها و رزومه ها، ترجمه انگلیسی کاتالوگ، ترجمه انگلیسی برشور، ترجمه به زبان انگلیسی مقالات، ترجمه از فارسی به انگلیسی سخنرانی ها، ترجمه انگلیسی کارت ویزیت، ترجمه انگلیسی وب سایت و ترجمه انگلیسی ... .

ترجمه انگلیسی هر متنی و با هر کیفیتی را به دارالترجمه رسمی شهر واگذار کنید. انجام ترجمه رسمی و غیررسمی در کوتاه ترین زمان ممکن را می پذیریم.