ترجمه رسمی کارت پایان خدمت

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت

کارت پایان خدمت بدون هیچ محدودیت و قید و شرطی ارزش ترجمه رسمی را دارد. دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک هویتی و گواهی های پایان دوره های آموزشی، ترجمه رسمی کارت پایان خدمت را می پذیرد.

کارت پایان خدمت و کارت های معافیت پزشکی، معافیت کفالت و ... ارزش ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند. کارت های پایان خدمت یا معافیت ها بدون محدودیت ارزش ترجمه رسمی همراه با تائیدات را دارند.

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت از زبان فارسی به انگلیسی، عربی، آلمانی، ترکی و ... را می پذیریم. ترجمه رسمی مدارک همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه در اسرع وقت.

علاوه بر ترجمه رسمی کارت پایان خدمت، ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها می پذیریم. جهت ترجمه رسمی مدارک خود، با ما تماس بگیرید.

ترجمه رسمی همراه با با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.