ترجمه رسمی دانشنامه

ترجمه رسمی دانشنامه

ترجمه رسمی دانشنامه و ریزنمرات از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها

دانشنامه تحصیلی بیانگر اتمام مقطع خواصی از تحصیل می باشد و برای شروع مقطع بالاتر تحصیلی و یا برای برعهده گرفتن شغلی تخصصی، نیاز به ترجمه آخرین دانشنامه تحصیلی می باشد. ترجمه رسمی دانشنامه و ریزنمرات تحصیلی از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را می پذیریم. ترجمه رسمی دانشنامه همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

دانشنامه ارزش ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را دارد. اما جهت تائید ترجمه دانشنامه (ریزنمرات و سایر گواهی های تحصیلی) نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، باید اصل دانشنامه به تائید وزارت علوم (برای فارغ التحصیلان دانشگاهای دولتی) و یا به تائید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واقع در واحد علوم و تحقیقات (برای فارغ التحصیلان انشگاه آزاد) برسد. در صورت عدم تائید اصل دانشنامه توسط مراجع فوق الذکر، ترجمه دانشنامه توسط دادگستری و وزارت امور خارجه تائید نخواهد شد.

ترجمه رسمی دانشنامه

افرادی که قصد ادامه تحصیل در خارج کشور را دارند و یا جهت به دست آوردن شغل مرتبط با تحصیلات خود، نیاز به ترجمه دانشنامه های تحصیلی خود در ایران را دارند. ترجمه  دانشنامه و ریزنمرات تمامی مقاطع تحصیلی را می پذیریم. ما با ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزرات امور خارجه در اسرع وقت و با هزینه ای به صرفه آماده ارائه خدمت هستیم.

علاوه بر ترجمه دانشنامه، ریزنمرات و دیگر مدارک تحصیلی، ترجمه رسمی و غیررسمی تمامی اسناد و متون را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های می پذیریم. ترجمه رسمی مدارک همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم. جهت دریافت ترجمه ای سریع و با کیفیت از اسناد خود با ما تماس بگیرید. دارالترجمه شهر از دارالترجمه های با سابقه درخشان در شهر تهران می باشد که ترجمه مدارک از سراسر کشور ار پذیرش می کند.

ترجمه رسمی دانشنامه به انگلیسی