ترجمه رسمی اظهارنامه

ترجمه رسمی اظهارنامه

دارالترجمه رسمی شهر، آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی اظهارنامه، اظهارنامه مالیاتی، اظهارنامه ثبت شرکت و ...  همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد. شرکت های که قصد دایر کردن شعبه جدید در خارج از ایران هستند؛ برای شروع فعالیت در خارج از ایران نیازمند ترجمه رسمی برخی از اسناد و مدارک شرکت اصلی در ایران هستند، از جمله: اساسنامه و آگهی تاسیس و ترازنامه و اظهارنامه ثبت شرکت، اظهارنامه مالیاتی و مفاصای مالیات و ...

اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ثبت شرکت ارزش ترجمه رسمی را دارند اما جهت تائید، نیاز به بعضی مدارک و یا مهرها را دارند. اظهارنامه مالیاتی باید توسط کارشناس واحد مالیاتی و کارشناس ارشد واحد مالیاتی تائید شده باشد. اظهارنامه ثبت شرکت نیز جهت تائید، نیاز به روزنامه رسمی شرکت را دارد.

دارالترجمه رسمی شهر با کادری مجرب و مترجم خبره قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی به شما عزیزان هستیم. ترجمه رسمی کلیه اسنا و مدارک شرکت ها از زبان فارسی به انگلیسی و ... را می پذیریم.

ترجمه رسمی اظهارنامه محدودیتی ندارد، اما جهت تائید ترجمه اظهارنامه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، اصل اظهارنامه بایستی به تائید کارشناس واحد مالیاتی و کارشناس ارشد آن واحد برسد. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت خارجه، ترجمه اظهارنامه مورد نظر را تائید نخواهند کرد.

جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک شرکت با ما تماس بگیرید.

ترجمه رسمی اظهارنامه، اساسنامه، روزنامه رسمی، آگهی تغییرات و ... را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها می پذیریم.