ترجمه رسمی اساسنامه

ترجمه رسمی اساسنامه

اساسنامه از ارکان هر شرکتی هست که سال تاسیس، زمینه فعالیت، مدیریت، تعداد سهام و ارزش اولیه سهام و سایر موارد مربوط به شرکت در آن مشخص می شود و برای معرفی شرکت به شرکای خارجی، لازم است که به زبان مورد نظر ترجمه و ترجمه آن به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه برسد. با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه ترجمه رسمی اساسنامه، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات، اظهارنامه ثبت شرکت و ... را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها در دارالترجمه می پذیریم.

شرکت هایی که قصد تاسیس شعبه ای در خارج از ایران را دارند، نیاز به ترجمه رسمی اساسنامه شرکت مربوطه را خواهند داشت. همچنین برای حضور در مناقصه های تجاری و بازرگانی و یا عقد قراردادهای تجاری با شرکت های خارجی، نیاز به ترجمه رسمی اساسنامه شرکت می باشد که بیانگر قانونی بودن شرکت و حوزه فعالیت شرکت می باشد.

شرکت های ایرانی که قصد حضور در بازارهای خارج از ایران از جمله کشورهای عربی، آذربایجان، اقلیم کردستان عراق و یا ترکیه را دارند، نیازبه ترجمه اسانامه و آگهی تاسیس و تغییرات خود را دارند. ما با افتخار آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی اساسنامه و روزنامه رسمی (آگهی تاسیس، آگهی تغییرات) و ... به شما عزیزان می باشیم.

ترجمه رسمی اساسنامه

ترجمه رسمی اساسنامه

برای ترجمه رسمی اساسنامه به دیگر زبان ها نیاز به موارد زیر می باشد:

1-      اصل اساسنامه شرکت که دارای مهر و امضاء اعضای هیئت مدیره باشد.

2-      اصل آگهی تاسیس شرکت و یا نسخه برابر اصل شده توسط اداره روزنامه رسمی کشور.

3-      اسپل اسم شرکت و اعضاء هیئت مدیره شرکت (جهت ترجمه صحیح هر سند و مدرک، نیاز به اسپل اسم می باشد که از روی پاسپورت صاحب سند اخذ می شود).

ترجمه اساسنامه به تمامی زبان های زنده را پذیرایم. ترجمه رسمی اساسنامه و دیگر اسناد و مدارک شرکت از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها همراه با تائیدات دادگستری و وزارت خارجه را می پذیریم.