ترجمه رسمی

از جمله خدمات دارالترجمه رسمی شهر: ترجمه رسمی انگلیسی، ترجمه رسمی فارسی، ترجمه رسمی شناسنامه می باشد.

ترجمه رسمی, ترجمه رسمی انگلیسی و فارسی, ترجمه رسمی اسناد و مدارک

ترجمه رسمی شامل ترجمه روی سربرگ قوه قضائیه و با مهر و امضاء مترجم رسمی می باشد. در صورت تائید ترجمه از سوی قوه قضائیه و وزرات امور خارجه ایران، سند ترجمه به مدت یک سال حکم یک سند بین المللی را دارد. دفتر ترجمه شهر با همکاری مترجمان خبره قوه قضائیه ترجمه کلیه اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها می پذیرد. ترجمه اسناد و مدارک هویتی و شخصی افراد، ترجمه رسمی مدارک تحصیلی، ترجمه رسمی مدارک شغلی و ترجمه اسناد و مدارک مِلکی و تجاری را از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها می پذیریم.

ترجمه رسمی

- ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی و همچنین ترجمه رسمی از انگلیسی به فارسی. ترجمه رسمی از فارسی به دیگر زبان ها، ترجمه رسمی از تمام زبان ها به فارسی را می پذیریم.

- تائید ترجمه رسمی اسناد و مدارک نزد دادگستری و وزارت خارجه ایران.

- تائید ترجمه رسمی نزد برخی سفارت ها در تهران را می پذیریم.

- ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی و ملکی را از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می پذیریم.

-  علاوه بر ترجمه رسمی اسناد و مدارک از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها، امور مربوط به ترجمه غیررسمی (ترجمه مقالات، کاتالوگ، برشور و ...) را نیز می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر اسناد را جهت ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها پذیرش می کند. دارالترجمه رسمی شهر (شماره 270) آماده ارائه خدمات مربوط به ترجمه رسمی به زبان های مختلف می باشد.

ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی، فارسی به عربی، فارسی به روسی، فارسی به ایتالیایی، فارسی به آلمانی، فارسی به فرانسه،  فارسی به اسپانیولی، فارسی به آذری، همچنین ترجمه رسمی از فارسی به ترکی استامبولی، ترجمه رسمی از فارسی به سوئدی، ترجمه رسمی از فارسی به دیگر زبان.

همچنین ترجمه رسمی از انگلیسی به فارسی، عربی به فارسی، روسی به فارسی، ایتالیایی به فارسی، ترجمه رسمی از آلمانی به فارسی، ترجمه رسمی از فرانسه به فارسی، ترجمه رسمی از اسپانیولی به فارسی، ترجمه رسمی از آذری به فارسی، ترجمه رسمی از ترکی استامبولی به فارسی، ترجمه رسمی از سوئدی به فارسی و ترجمه رسمی از دیگر زبان ها به فارسی در اسرع وقت و با هزینه ای به صرفه.