ترجمه انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی

دارالترجمه رسمی شهر از پیشگامان امر ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده در ایران می باشد. ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی بیشتر حجم ترجمه در ایران را شامل می شود. ما با همکاری مترجمین خبره قوه قضائیه، ترجمه رسمی و غیررسمی کلیه اسناد، مدارک و متون را می پذیریم. ترجمه فارسی به انگلیسی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه و برخی از سفارت ها را می پذیریم.

ترجمه شامل ترجمه رسمی (ترجمه اسناد و مدارک توسط مترجم رسمی قوه قضائیه، روی سربرگ قوه قضائیه و با مهر و امضای مترجم دادگستری) و ترجمه غیر رسمی (ترجمه متون علمی، متن سخنرانی ها، کاتالوگ، متون دانشجویی و ...) می باشد.

جهت ترجمه رسمی و غیررسمی اسناد و متون از فارسی به انگلیسی و یا از انگلیسی به فارسی با ما تماس بگیرید. بیشترین حجم ترجمه رسمی در ایران مربوط به زبان انگلیسی می باشد و دارالترجمه شهر از دارالترجمه های با سابقه در این امر می باشد.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره دادگستری و همچنین مترجمان مجرب و با سابقه آماده ارائه خدمات ترجمه در هر سطحی برای شما عزیزان می باشد. 

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی در کوتاه ترین زمان و با تائید دادگستری، وزارت خارجه و سفارت کشور مورد نظر شما در تهران.

ترجمه غیر رسمی مقالات، متون دنشجویی، کاتالوگ، برشور، مکاتبات اداری و تجاری، مکاتبات شخصی، متن سخنرانی ها، فیلم و ... از زبان انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

 

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی شناسنامه

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی پایان خدمت

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی گواهینامه ها

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی سند ملک

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی روزنامه رسمی

ترجمه انگلیسی به فارسی اساسنامه

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی سند ازدواج

ترجمه فارسی به انگلیسی سند عقد موقت

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی ریزنمرات

ترجمه انگلیسی به فارسی  دانشنامه

ترجمه فارسی به انگلیسی کارت واکسیناسیون

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی ریز حساب بانکی

ترجمه انگلیسی به فارسی دفترچه افتتاح حساب بانکی

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی کاتالوگ

ترجمه انگلیسی به فارسی برشور

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی مقالات

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی سخنرانی ها

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی فیلم