ترجمه اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی

زبان اسپانیولی بعد از زبان چینی بیشترین گویشگر را در بین زبان ها داراست و این شامل کشور اسپانیا و آمریکاری جنوبی و مرکزی منهای برزیل می باشد. دارالترجمه رسمی در تهران (دارالترجمه شهر شماره 270) آماده ارائه خدمات ترجمه اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی می باشد. ترجمه رسمی فارسی به اسپانیایی و ترجمه از زبان اسپانیایی به فارسی همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

جهت ترجمه فوری و بصرفه زبان اسپانیایی با ما تماس بگیرید. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه و در صورت نیاز شما، تائیدات سفارت اسپانیا را نیز می پذیریم.

ترجمه شامل ترجمه رسمی (ترجمه اسناد و مدارک توسط مترجم رسمی قوه قضائیه،روی سربرگ قوه قضائیه و با مهر و امضای مترجم دادگستری) و ترجمه غیر رسمی (ترجمه متون علمی، متن سخنرانی ها، کاتالوگ، متون دانشجویی و ...) می باشد.

ترجمه رسمی شناسنامه، سند ازدواج، گواهی سوابق شغلی، ترجمه ریزنمرات و دانشنامه و سایر اسناد و مدارک را از زبان فارسی به اسپانیولی می پذیریم. ترجمه رسمی از فارسی به اسپانیولی همراه با تائید دادگستری و وزارت امورخارجه را می پذیریم.

جهت ترجمه رسمی از زبان فارسی به اسپانیولی و یا ترجمه از اسپانیولی به فارسی، می توانید اسناد و مدارک خود را به ما بسپارید. دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی مدارک به زبان اسپانیولی، امور مربوط به تائید ترجمه را نزد دادگستری، وزارت امور خارجه و در صورت نیاز شما، تائیدات سفارت ها را نیز می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره دادگستری و همچنین مترجمان مجرب و با سابقه آماده ارائه خدمات ترجمه در هر سطحی برای شما عزیزان می باشد. 

ترجمه اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی در کوتاه ترین زمان و با تائید دادگستری، وزارت خارجه و سفارت کشور مورد نظر شما در تهران.

ترجمه غیر رسمی مقالات، متون دنشجویی، کاتالوگ، برشور، مکاتبات اداری و تجاری، مکاتبات شخصی، متن سخنرانی ها، فیلم و ... از زبان اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی

ترجمه اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی شناسنامه

ترجمه اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی کارت ملی

ترجمه رسمی اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی پایان خدمت

ترجمه اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی سند ملک

ترجمه اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی روزنامه رسمی

ترجمه اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی اساسنامه

ترجمه اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی سند ازدواج

ترجمه رسمی اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی سند عقد موقت

ترجمه اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی ریزنمرات

ترجمه رسمی اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی دانشنامه

ترجمه اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی کارت واکسیناسیون

ترجمه اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی ریز حساب بانکی

ترجمه اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی دفترچه افتتاح حساب بانکی