ترجمه اسپانیولی به فارسی

کلیه اسناد و مارک تحصیلی، هویتی و شغلی را جهت ترجمه رسمی به زبان اسپانیولی همراه با تائید دادگستری و خارجه می پذیریم. ترجمه اسپانیولی رسمی و غیر رسمی بصورت فوری و با هزینه ای به صرفه را پذیرش می کنیم.

شما کاربران گرامی می توانید جهت ترجمه رسمی یا غیر رسمی اسناد و متون خود از زبان فارسی به اسپانیولی و یا ترجمه اسپانیولی به فارسی به دارالترجمه رسمی شهر (شماره 270) مراجعه نمایید و یا اسناد را برای ما پست یا ایمیل کنید. دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی زبان اسپانیایی به شما عزیزان می باشد.

 ترجمه اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی, ترجمه اسپانیولی, دارالترجمه رسمی در تهران,دارالترجمه,ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی

زبان اسپانیولی از زبان های خاص هست و دارای مترجمین بسیار محدودی در ایران می باشد و همواره ترافیک کاری زیادی دارند به طوریکه معمولاً کار را با بیست روز کاری و یا بیشتر پذیرش می کنند. دارالترجمه رسمی شهر برای انجام امور ترجمه رسمی زبان فارسی به اسپانیولی و یا ترجمه از اسپانیولی به فارسی در مدت زمانی کمتر از 10 روز کار ترجمه را تحویل شما خواهد داد. 

خدمات دارالترجمه رسمی شهر در زمینه ترجمه اسپانیولی

_ ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به اسپانیولی و ترجمه رسمی از اسپانیولی به فارسی (ترجمه توسط مترجم رسمی، روی سربرگ قوه قضائیه و با مهر و امضاء مترجم رسمی زبان اسپانیولی)

_ تائید ترجمه رسمی فارسی به اسپانیولی نزد دادگستری و وزارت امور خارجه ایران

_ در صورت نیاز شما مشتریان گرامی دارالترجمه رسمی شهر امور مربوط به تائید ترجمه رسمی زبان اسپانیولی را نزد سفارت این کشور عهده دار خواهد شد.

_ تائید اصل مدارک صادر شده از اسپانیا و دیگر کشورها نزد و وزارت امور خارجه

همچنین برای ترجمه غیر رسمی زبان فارسی به اسپانیولی و یا زبان اسپانیولی به فارسی می توانید متون خود را به آدرس(ایمیل یا حضوری) دارالترجمه رسمی شهر ارسال کنید تا ترجمه ای با کیفیت را در مدت زمان مورد نظر شما تحویل دهیم.