ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی

در امر ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی دارالترجمه رسمی شهر از پیشگامان امر ترجمه رسمی در این زبان می باشد. ترجمه رسمی آلمانی به فارسی و همچنین ترجمه فارسی به آلمانی را در اسرع وقت می پذیریم.

ترجمه شامل ترجمه رسمی (ترجمه اسناد و مدارک توسط مترجم رسمی قوه قضائیه، روی سربرگ قوه قضائیه و با مهر و امضای مترجم دادگستری) و ترجمه غیر رسمی (ترجمه متون علمی، متن سخنرانی ها، کاتالوگ، متون دانشجویی و ...) می باشد.

ترجمه آلمانی به فارسی, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

دارالترجمه شهر علاوه بر ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به آلمانی و ترجمه از آلمانی به فارسی، امور مربوط به تائید ترجمه رسمی را نزد دادگستری، وزارت امور خارجه و سفارت ها را نیز می پذیرد.

ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه، ترجمه رسمی شناسنامه، سند ازدواج، سوابق شغلی، سند ملک به همراه ترجمه دیگر اسناد و مدارک را از زبان فارسی به آلمانی می پذیریم. جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک به زبان آلمانی با ما تماس بگیرید.

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره دادگستری و همچنین مترجمان مجرب و با سابقه آماده ارائه خدمات ترجمه در هر سطحی برای شما عزیزان می باشد. ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی در کوتاه ترین زمان و با تائید دادگستری، وزارت خارجه و سفارت کشور مورد نظر شما در تهران. ترجمه غیر رسمی مقالات، متون دنشجویی، کاتالوگ، برشور، مکاتبات اداری و تجاری، مکاتبات شخصی، متن سخنرانی ها، فیلم و ... از زبان آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی شناسنامه

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی گواهینامه ها

ترجمه رسمی  آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی سند ازدواج

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی دانشنامه

ترجمه رسمی آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی تقدیرنامه

ترجمه فارسی به آلمانی کارت واکسیناسیون

ترجمه فارسی به آلمانی کاتالوگ