امور مترجمان رسمی

دارالترجمه رسمی شهر (شماره 621) دارای مجوز فعالیت از اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه می باشد. ادراه امور مترجمان رسمی زیر مجموعه ای از اداره فنی قوه قضائیه به آدرس زیر می باشد:

میدان حسن آباد، ضلع شمال غربی میدان، بالاتر از آتش نشانی، کوچه صدری، پلاک 100

امور مترجمان رسمی شامل بخش های زیر می باشد:

1-      اداره کل اسناد و امور مترجمان

2-      اداره کل حقوقی

3-      اداره تدوین لوایح و مقررات

امور مترجمان رسمی، ناظر و بازرس فعالیت های مترجمان رسمی قوه قضائیه و دارالترجمه های رسمی می باشد. این نهاد دارای نیروها و بازرس هایی جهت نظارت بر دفاتر ترجمه رسمی می باشد که بر نحوه فعالیت دارالترجمه های تابعه نظارت دارند.

دارالترجمه رسمی شهر دارای پروانه فعالیت از اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه به شماره 621 می باشد. ما با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه، آماده پذیرش اسناد و مدارک جهت ترجمه از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها می باشیم.