استخدام مترجم

استخدام مترجم, دارالترجمه رسمی در تهران, دارالترجمه, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی

دارالترجمه رسمی شهر (شماره 621)

دارالترجمه به مانند سایر بنگاه های اقتصادی همواره نیازمند نیروهایی کارآزموده می باشد.هر دارالترجمه ای برای ارائه خدمات نیازمند استخدام مترجم است. استخدام مترجم در دارالترجمه رسمی در تهران نیازمند دقت بالا و تجربه می باشد. دفتر دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی و خبره آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی می باشد. ترجمه رسمی اسناد و مدارک، توسط مترجمان رسمی این دفتر صورت می گیرد. ترجمه مقالات، متون دانشجوی، کاتالوگ و ... توسط همکاران پاره وقت دفتر صورت میگیرد. ما همواره پذیرا و آماده همکاری با افرادی هستیم که بصورت کامل و اصولی بر زبان خاصی تسلت دارند. لطفا در صورت تمایل به همکاری با دفتر ترجمه شهر، آمادگی خود را به این دفتر اعلام نمائید.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی و خبره قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه به شما عزیزان می باشد.