مترجم پارس دارالترجمه پارس ترجمه پارس ترجمه رسمی پارسی

سایت مترجم پارس

دارالترجمه رسمی شهر (شماره 270)

جهت دریافت ترجمه ای مطمئن و با کیفیت با ما تماس بگیرید.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه و همچنین مترجم های با سابقه درخشان آماده ارائه خدمات ترجمه می باشد.

- ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی، ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی، ترجمه از فارسی به تمامی زبان های زنده را می پذیریم. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

- ترجمه مقالات، برشور، کاتالوگ، متن، سخنرانی و ... از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه از انگلیسی به فارسی را می پذیریم.

- ترجمه متون رسمی (اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، ملکی و ...) و غیر رسمی (متون دانشجویی، کاتالوگ، قراردادها، مکاتبات شخصی و بازرگانی و ... ) در کوتاه ترین زمان و با هزینه ای بسیار به صرفه.

- تائید ترجمه متون رسمی نزد وزارت دادگستری و وزارت خارجه ایران.انجام امور مربوط به تائید اسناد و مدارک و یا کپی برابر اصل نمودن آنها نزد تمام سفارت های موجود در ایران 

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری بهترین مترجمان رسمی دادگستری و با کمک مترجمین متون غیررسمی افتخار ترجمه کلیه متون پارسی به هر زبان زنده را در اسرع وقت دارد. مترجم های پارسی دارالترجمه شهر در تمام اوقات شبانه روز آماده ارائه خدمات ترجمه و ارائه ترجمه ای با کیفیت می باشند.

دارالترجمه رسمی شهر پیشرو در ارائه خدمات ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و همچنین ترجمه از فارسی به دیگر زبان ها را می پذیرد. ترجمه از انگلیسی و دیگر زبان ها به زبان فارسی را در اسرع وقت می پذیریم.