ترجمه فارسی به اسپانیولی، ترجمه رسمی فارسی به اسپانیولی، دارالترجمه اسپانیولی، مترجم اسپانیولی

ترجمه فارسی به اسپانیولی

دارالترجمه رسمی شهر /  ترجمه فارسی به اسپانیولی و ترجمه از اسپانیایی به فارسی به صورت رسمی و غیررسمی را می پذیریم.

ترجمه فارسی به اسپانیولی: دارالترجمه رسمی شهر آماده پذیرش اسناد، مدارک و متون جهت ترجمه از فارسی به اسپانیولی از تمام نقاط می باشد.

افرادی که قصد مهاجرت و یا ادامه تحصیل در کشور اسپانیا و یا دیگر کشورهای اسپانیولی زبان را دارند، نیاز به ترجمه اسپانیولی مدارک بصورت رسمی را دارند. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمین خبره زبان اسپانیولی آماده ارائه خدمات ترجمه می باشد. علاوه بر ترجمه رسمی اسناد، امور مربوط به ترجمه رسمی اسپانیولی مدارک را نزد دادگستری و وزارت امور خارجه نیز می پذیریم. زمان مورد نیاز جهت ترجمه مدارک از فارسی به اسپانیولی حدود 10 تا 15 روز می باشد. گاهی اوقات و در صورت کم بودن حجم کار می توان در 7 روز کاری نیز تائیدات لازم ترجمه مدارک را دریافت کنیم.

ترجمه رسمی فارسی به اسپانیولی شناسنامه و دیگر اسناد و مدارک هویتی، ترجمه فارسی به اسپانیولی مدارک تحصیلی، ترجمه مدارک شغلی و ملکی را از فارسی به اسپانیولی می پذیریم. علاوه بر ترجمه رسمی از زبان فارسی به اسپانیولی، تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه را نیز می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره دادگستری در زمینه ترجمه از فارسی به اسپانیولی و یا از اسپانیولی به فارسی آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می باشد. 

علاوه بر ترجمه رسمی به زبان اسپانیولی، ترجمه رسمی از فارسی به کلیه زبان ها را می پذیریم.

با توجه به هزینه بسیار بالای ترجمه در کشورهای اسپانیولی زبان، شما می توانید اسناد و مدارک خود را از خارج ایران به آدرس دارالترجمه رسمی شهر در تهران ارسال نمائید تا ظرف 4روز کاری ترجمه اسپانیولی به فارسی و یا فارسی به اسپانیولی اسناد و مدارک را با تائید دادگستری و وزارت خارجه ایران تهیه نمائیم و به آدرس مورد نظر شما در اسپانیا یا هر آدرس دیگری ارسال کنیمترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، ملکی و ... از اسپانیولی به فارسی و یا از فارسی به اسپانیولی در کوتاه ترین زمان ممکن و با هزینه ای مقبول شما. اسناد و مدارک صادر شده از کشور های اسپانیولی زبان، ابتدا باید به تائید کنسولی ایران در کشور مورد نظر رسیده باشد. سپس باید به تائید وزارت امورخارجه ایران برسد و بعد از این مرحله می باشد که مترجم رسمی قوه قضائیه اجازه ترجمه اسناد را خواهد داشت.

زبان اسپانیولی علاوه بر کشور اسپانیا در کشورهای حوزه دریای کارایب و مستعمرات سابق اسپانیا نیز زبان رسمی محسوب می شود.

·         ترجمه فارسی به اسپانیولی کارت ملی

·         ترجمه رسمی فارسی به اسپانیولی شناسنامه

·         ترجمه از فارسی به اسپانیولی پایان خدمت

·         ترجمه رسمی از زبان فارسی به اسپانیولی دانشنامه

·         ترجمه رسمی از زبان فارسی به زبان اسپانیولی ریزنمرات

·         ترجمه فارسی به اسپانیولی گواهی های فنی و حرفه ای

·         ترجمه فارسی به اسپانیولی عقدنامه

·         ترجمه فارسی به اسپانیولی سند ملک و دیگر اسناد مربوط به دارایی ها

·         ترجمه فارسی به اسپانیولی بنچاق

·         ترجمه فارس یبه اسپانیولی وکالتنامه

·         ترجمه فارسی به اسپانیولی تعهدنامه

·         ترجمه فارسی به اسپانیولی گذرنامه

·         ترجمه رسمی فارسی به اسپانیولی سندخودرو

·         ترجمه رسمی فارسی به اسپانیولی گواهینامه رانندگی

·         ترجمه فارسی به اسپانیولی تقدیرنامه

·         ترجمه رسمی فارسی به اسپانیولی اساسنامه

·         ترجمه فارسی به اسپانیولی روزنامه رسمی

·         ترجمه رسمی فارسی به اسپانیولی اجاره نامه

·         ترجمه فارس یبه اسپانیولی صورتحساب های مالی شرکت ها

·         ترجمه فارسی به اسپانیولی پایان تحصیلات ابتدایی

·         ترجمه رسمی فارسی به اسپانیولی پایان تحصیلات راهنمایی و دبیرستان

·         ترجمه فارسی به اسپانیولی حساب های مالیاتی

·         ترجمه فارسی به اسپانیولی پرینت حساب بانکی

·         ترجمه فارسی به اسپانیولی  پروانه های فعالیت های تجاری و شغلی