ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی، ترجمه پایان تحصیلات پیش دانشگاهی، ترجمه رسمی ریزنمرات

ترجمه رسمی اسناد و مدارک دانشگاهی

ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه و برخی از سفارت ها را می پذیریم. ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را می پذیریم.

1-4. مدارک کاردانی: صادره توسط موسسات وابسته به اموزش و پرورش و یا دانشگانهای ، که حسب مورد ، به تایید اداره کل آموزش و پروش یا وزات علوم یا وزات بهداشت و درمان و اموزش پزشکی رسیده ، قابل ترجمه و تایید است . 
2-4 . کارت دانشجویی: کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل ترجمه و تایید نیست . 
3-4 . ارزشنامه های تحصیلی: ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدلیل  داشتن کاربرد داخلی قابل ترجمه و تایید نیست ، به استثنا مواردی که وزرات بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی بلامانع بودن ترجمه را در زیرارزشنامه قید می کند . 
4 -4. مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: دانشنامه های مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان و ... ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم (امور فارغ التحصیلان وزارت علوم) قابل ترجمه و تایید است . 
5-4 . مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: دانشنامه های مقاع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی ، دندانپزشکی ، پرستاری ، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تایید است . 
6-4. مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: دانشنامه های مقاطع کاردانی ، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکتری، و ریز نمرات صادره از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه و تایید است . 
7-4. گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: گواهی های مربوط به اساتید و اعضاء هئیت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با تایید سازمان مرکزی و امضا معرفی شده دانشگاه قابل ترجمه و تایید می باشد . 
8-4. گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی: گواهی های کار مربوط به اساتید و اعضا هئیت علمی  دانشگاه های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تایید است . 
9-4 . مدارک صادره از دانشگاههای غیر انتفاعی​:::::: اینگونه مداک با تایید وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل ترجمه و تایید می باشد . 
10-4 . مدارک و دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور: دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور ممهور به مهر سازمان و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارت خانه ذیربط قابل ترجمه و تایید است . 
11-4 . مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه: مدارک صادره از حوزه های علمیه همراه مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تایید است . 
12-4 . کارت نظام پزشکی: کارت نظام پزشکی قابل ترجمه و تایید است . 
13-4 . سرفصل دروس: سر فصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یاوزرات علوم ، تحقیقات و فناورییا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ، حسب مورد / قابل ترجمه و تایید است . 
14-4 . کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری: کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه در سربرگ های رسمی قابل ترجمه و تایید نمی باشد . 
15-4 . تعیین رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی و آزاد: گواهی نامه های  قبولی از دانشگاه های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزات علوم و برای دانشگاه های آزاد با مهر و امضای معرفی شده سارمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تایید است . 
16-4 . مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران: مدارک مزبور با تایید ادراه روابط بین الملل وزارت اموزش و پرورش قابل ترجمه و تایید است . 
17-4 . مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور: مدارک مزبور با تایید ادراه مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تایید است.