ترجمه رسمی عربی به فارسی

بخش زیادی از حجم کارهای دارالترجمه شهر مربوط به زبان عربی می باشد که شامل ترجمه رسمی عربی به فارسی و غیررسمی اسناد و متون می باشد.

دارالترجمه شهر آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی اسناد و مدارک شما همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه و در صورت نیاز تائید ترجمه نزد تمام سفارت ها در شهر تهران می باشد. ترجمه رسمی اسناد و مدارک ملکی، شغلی، تحصیلی، هویتی همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه در 4 روز کار صورت می گیرد. البته در صورت نیاز شما، می توان ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه را در زمانی کمتر از 4 روز کاری نیز بپذیریم.

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی از فارسی به عربی 

ترجمه سوابق شغلی از زبان فارسی به عربی

 ترجمه رسمی فارسی به عربی رزومه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را می پذیریم.

بیشترین حجم ترجمه از زبان فارسی به زبان عربی مربوط به ترجمه رسمی اسناد و مدارک شرکت های ایرانی جهت شرکت در مناقصه ها و سرمایه گذاری در کشورهای عربی و همچنین اقلیم کردستان عراق می باشد. شما عزیزان جهت دریافت ترجمه ای با کیفیت و از لحاظ هزینه ای کاملاً به صرفه، اسناد و مدارک خود را جهت ترجمه به زبان عربی به ما بسپارید. همچنین جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک صادر شده از کشورهای عربی و دیگر نقاط جهان به زبان فارسی، ابتدا باید این اسناد به تائید کنسولی و یا سفارت ایران در کشور صادر کننده اسناد رسیده باشند. سپس به تائید وزارت خارجه ایران (جهت تائید مهر کنسولی و یا سفارت) برسد، که البته این بخش از کار را ما به انجام می رسانیم. بعد از این هست که مترجم رسمی قوه قضائیه اجازه ترجمه رسمی این اسناد به زبان فارسی را دارد. اما جهت ترجمه ای غیررسمی نیازی به این تائیدات نیست (البته باید گفت که ترجمه غیررسمی ارزش استناد را در سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ایران را ندارد).

  • ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی اساسنامه، روزنامه رسمی، آگاهی های تغییرات و سوابق فعالیت شرکت.
  • ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی سند ملک، بنجاق، سند خودرو، اجاره نامه و دیگر اسناد
  • ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی  ریزنمرات، دانشنامه، تقدیرنامه، رزومه و ... .
  • ترجمه فارسی به عربی فیلم، شعر، متن سخنرانی و ... .
  • ترجمه فارسی به عربی کاتالوگ، بروشور، مقاله و ... .

ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی شناسنامه

ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی سند ازدواج

ترجمه از زبان فارسی به عربی کارت ملی

ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی پاسپورت

ترجمه رسمی زبان فارسی به عربی سند ملک

ترجمه رسمی فارسی به عربی بنچاق

ترجمه از زبان فارسی به عربی اجاره نامه

ترجمه رسمی از زبان فارسی به زبان عربی روزنامه رسمی

ترجمه رسمی فارسی به زبان عربی اساسنامه

ترجمه از فارسی به عربی اظهارنامه

ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی سند خودرو

ترجمه از زبان فارسی به عربی ریزنمرات

ترجمه رسمی از فارسی به عربی دانشنامه

ترجمه رسمی از زبان فارسی به زبان عربی انواع گواهی ها

ترجمه از زبان فارسی به عربی وکالتنامه

ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی تعهدنامه

ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی اقرارنامه

ترجمه از زبان فارسی به عربی شناسنامه