دارالترجمه ایتالیایی، دارالترجمه رسمی ایتالیایی، ترجمه ایتالیایی، مترجم رسمی ایتالیایی،

دارالترجمه ایتالیاییدارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه برای زبان ایتالیایی می باشد. ترجمه رسمی و همچنین ترجمه غیررسمی زبان ایتالیایی را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره در حوزه زبان ایتالیایی آماده ارائه خدمات ترجمه می باشد. افرادی که قصد ادامه تحصیل در ایتالیا و یا مهاجرت به این کشور را دارند می توانند مشاوه لازم جهت ترجمه مدارک لازم را از ما بگیرند.

افرادی که قصد ادامه تحصیل در کشور ایتالیا و یا سفر به این کشور را دارند، نیاز به ترجمه رسمی اسناد و مدارک لازم را دارند که به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه رسیده باشند.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی و خبره آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی در حوزه زبان ایتالیایی می باشد. ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی و ملکی را در اسرع وقت به همراه تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه،آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی از فارسی به ایتالیایی می باشد.

ترجمه ریزنمرات و دانشنامه های تحصیلی از فارسی به ایتالیایی را می پذیریم.

ترجمه رسمی گواهی های شغلی، سوابق کاری و رزومه از زبان فارسی به ایتالیایی و ترجمه از ایتالیایی به فارسی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه.

انجام امور مربوط به تائید مدارک را نزد سفارت ایتالیا را می پدیریم.

ترجمه فارسی به ایتالیایی اساسنامه، قرارداد، روزنامه رسمی و ... را می پدیریم.