ترجمه رسمی استشهادیه، ترجمه رسمی استشهادیه به انگلیسی، ترجمه استشهاد

ترجمه رسمی استشهادیه

دارالترجمه رسمی شهر پیشگام در امر ترجمه رسمی و غیر رسمی می باشد.

ترجمه رسمی مدارک هویت، تحصیلی، شغلی و مالی همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه را می پذیریم.

استشهادیه برای آنکه ارزش ترجمه و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد، حتماً باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و دارای مهر برجسته دفترخانه باشد. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه آن خودداری خواهند کرد. استشهاد در موارد زیادی در ایران کاربرد دارد اما تنها استشهاد های تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ارزش ترجمه رسمی و تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند. البته در برخی موارد نیز دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید بعضی استشهادیه ها خودداری می کنند.

ما علاوه بر ترجمه استشهادیه و سایر مدارک صادره از دفترخانه رسمی، کلیه اسناد و مدارک را از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های زنده می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری بهترین مترجمان قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه از فارسی به تمام زبان های زنده دنیا و عکس ... می باشد.

ترجمه رسمی استشهادیه از زبان فارسی به انگلیسی

ترجمه استشهادیه از فارسی به روسی

ترجمه رسمی استشهادیه از زبان فارسی به آلمانی

ترجمه استشهادیه از زبان فارسی به فرانسه

ترجمه رسمی استشهادیه از زبان فارسی به ترکی استامبولی

ترجمه استشهادیه از بان فارسی به ایتالیایی

ترجمه رسمی استشهادیه از فارسی به استامبولی

ترجمه استشهادیه از زبان فارسی به آذری

ترجمه رسمی استشهادیه از فارسی به اسپانیولی

ترجمه رسمی استشهادیه از زبان فارسی به پرتغالی

ترجمه استشهادیه از زبان فارسی به چینی

ترجمه رسمی استشهادیه از زبان فارسی به سوئدی

ترجمه رسمی استشهادیه از زبان فارسی به اکراینی

ترجمه استشهادیه از زبان فارسی به ژاپنی

ترجمه رسمی استشهادیه از بان فارسی به دیگرزبان های زنده .