ترجمه رسمی گواهی از آژانس هواپیمایی، ترجمه گواهی از آژانس

ترجمه رسمی گواهی از آژانس های هواپیمایی

گواهی های صادر شده از آژانس های هواپیمایی ارزش ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند. البته نیاز به اصل دفترچه بیمه متقاضی و همچنین فتوکپی از مجوز فعالیت یا روزنامه رسمی آژانس می باشد که ممهور به مهر دفتر آژانس هواپیمایی باشند.

ترجمه کلیه گواهی های صادره از آژانس ها را همراه با تائیدات می پذیریم.

دارالترجمه شهر با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه، آماده ارائه ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می باشد. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری، وزارت امور خارجه و برخی از سفارت ها را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر آماده پذیرش اسناد و مدارک جهت ترجمه رسمی و غیررسمی از زبان فارسی به انگلیسی و همچنین ترجمه از زبان انگلیسی و دیگر زبان ها به زبان فارسی می باشد.

ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به انگلیسی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به روسی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به عربی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به فرانسوی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به اسپانیولی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به ترکی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به فرانسوی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به ایتالیایی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به سوئدی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به اکراینی، ترجمه گواهی از آژانس هواپیمایی به کردی.