ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی، ترجمه رسمی گواهینامه، ترجمه گواهی دریانوردی

ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی

گواهینامه های دریانوردی جهت ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه ، نیاز به تائید اصل گواهی نامه ها از طرف سازمان دریانوردی را دارند.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره دادگستری آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی (اسناد) و ترجمه غیررسمی می باشد. شما می تواند گواهی ها، اسناد و مدارک خود را به آدرس دارالترجمه رسمی شهر تحویل دهید و در زمان مورد توافق، ترجمه ای با کیفیت را تحویل بگیرید. گواهینامه های دریانوردی ارزش ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و ... را دارند. در صورت نیاز به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه این گواهی ها، اصل گواهی باید به تائید سازمان های مربوطه و صادرکننده برسد.

علاوه بر ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی، دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از زبان فارسی به زبان انگلیسی و ... می پذیرد. ترجمه رسمی هرماه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی، ایتالیایی، ترکی، عربی، آلمانی، فرانسه، اسپانیولی و ... را می پذیریم.

ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی از فارسی به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی از فارسی به روسی

ترجمه گواهینامه های دریانوردی از فارسی به ایتالیایی

ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی به اسپانیولی

ترجمه گواهینامه های دریانوردی از فارسی به ترکی

ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی از فارسی به پرتغالی

 

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر موارد فوق، ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از فارس یبه انگلیسی و سایر زبان های زنده را می پذیرد. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را در کوتاه ترین زمان ممکن پذیرش می کنیم.