ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان، گواهی آموزش زبان، ترجمه گواهی

ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان

دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی از فارس یبه انگلیسی و ... به شما عزیزان می باشد.

جهت ترجمه رسمی گواهینامه های مراکز آموزش زبان، نیاز به اصل گواهی ها روی سربرگ این آموشگاه ها به همراه مهر آموزشگاه می باشد. همچنین جهت تائید ترجمه این گواهی ها در دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به کپی روزنامه یا مجوز آموزشگاه می باشد که روی آن مُهر آموزشگاه درج شده باشد. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه این گواهی ها خودداری خواهند کرد.

همراه داشتن ترجمه گواهینامه های آموزش زبان و ... بیانگر طی کردن دوره های آموزشی بوده و در صورت ادامه دادن دوره های آموزشی در خارج از کشور، بسیار مفید خواهند بود.

ما می توانیم با کیفیت ترین ترجمه رسمی را با هزینه ای کمتر به شما تحویل دهیم.

جهت ترجمه رسمی و یا ترجمه غیررسمی گواهینامه های مراکز آموزش و دیگر اسناد و مدارک زبان با ما تماس بگیرید.

دارالترجمه رسمی شهر از دارالترجمه های با سابقه در امر ترجمه می باشد. ترجمه رسمی و غیررسمی از زبان فارسی به انگلیسی، ترجمه رسمی و ترجمه غیر رسمی از انگلیسی به فارسی.

ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان به انگلیسی، ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان به آلمانی، ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان به فرانسه، ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان به ایتالیایی، ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان به اسپانیولی، ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان به پرتغالی، ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان به سوئدی، ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان به عربی، ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان به روسی، ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان به کردی، ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان به آذری، ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان به ترکی، ترجمه رسمی گواهینامه مراکز آموزش زبان به اکراینی.