ترجمه رسمی مکاتبات بین سازمانی، ترجمه مکاتبات، ترجمه مکاتبات رسمی

ترجمه رسمی مکاتبات بین سازمانی

مکاتبات بین سازمان بصورت رسمی و غیررسمی می باشد و ترجمه این مکاتبات نیز بصورت رسمی یا غیررسمی صورت می گیرد. مکاتبات سازمانی شامل نامه نگاری ها، ایمیل ها و ... می باشد که بدون محدودیت ارزش ترجمه را دارند.

دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های زنده می باشد. شرکت های و سازمان های دایر در ایران جهت همکاری های تجاری، بازرگانی و اداری با همتایان خود در خارج از کشور نیاز به ترجمه رسمی اسناد و مدارک خود دارند که باید این ترجمه ها به تائید دادگستری و وزارت خارجه ایران رسیده باشد و در بعضی موارد نیاز به تائید سفارت کشور مربوطه در ایران نیز می باشد. ما علاوه بر ترجمه مورد تائید دادگستری و وزارت امور خارجه، در صورت نیاز شما امور مربوط به تائید ترجمه نزد تمامی سفارت های دایر در تهران را نیز می پذیریم.

همچنین دارالترجمه شهر می تواند ترجمه ای مطمئن از مکاتبات اداری و بازرگانی ، کاتالوگ ها، برشور محصولات مورد داد و ستد و ... را با بهترین کیفیت تحویل شما عزیزان دهد. علاوه بر ترجمه مکاتبات، دارالترجمه رسمی شهر می توانند کلیه اسناد و مدارک شما را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده ترجمه نماید.

دارالترجمه شهر می تواند جهت ترجمه های حضوری و زنده برای همه زبان ها مترجم اعزام کند.

ترجمه رسمی مکاتبات بین سازمانی از فارسی به انگلیسی

ترجمه مکاتبات بین سازمانی فارسی به عربی

ترجمه مکاتبات بین سازمانی از زبان فارسی به زبان روسی

ترجمه رسمی مکاتبات بین سازمانی فارسی به چینی

ترجمه مکاتبات بین سازمانی از فارسی به سوئدی

ترجمه مکاتبات بین سازمانی فارسی به زبان ژاپنی

ترجمه رسمی مکاتبات بین سازمانی فارسی به ایتالیایی

ترجمه مکاتبات بین سازمانی از زبان فارسی به زبان فرانسه

ترجمه رسمی مکاتبات بین سازمانی از فارسی به زبان آلمانی