ترجمه رسمی مدارک سازمان امور استخدامی، ترجمه رسمی مدارک، ترجمه گواهی استخدامی

ترجمه رسمی مدارک سازمان امور استخدامی

ترجمه رسمی مدارک صادره از تمامی کشورها را می پذیریم.

 کلیه اسناد و مدارک را جهت ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها می پذیریم.

تمامی اسناد و مدارک و گواهی های صادر شده از سازمان امور استخدامی ارزش ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و دیگر زبان را دارند. هر گواهی نیز نیاز به برخی ملزومات و تائیدات دارد تا ترجمه آن نزد دادگستری و وزارت امور خارجه تائید شود.

دارالترجمه رسمی شهر (شماره 270) جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان آمادگی خود را اعلام می دارد. دارالترجمه شهر ترجمه رسمی اسناد و مدارک را در کمتر زمان ممکن به انجام می رساند.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمین خبری قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه به شما عزیزان می باشد. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک از فارسی به انگلیسی و ... همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم. 

در صورت نیاز شما، تائید اسناد و مدارک را نزد برخی از سفارت ها در تهران را نیز می پذیریم.